Tuotko ferropiitä Egyptistä tai Ukrainasta (mm. CN-koodi 7202 21 00)? Nyt on mahdollista esittää komissiolle pyyntö tulla kuulluksi polkumyyntitulliasiassa

2.8.2017 16.31
Tiedote

Komissio tutkii, tulisiko Egyptistä tai Ukrainasta peräisin olevasta ferropiistä kantaa polkumyyntitullia. EU:n virallisen lehden numerossa C 251, 2.8.2017 on kerrottu tutkimuksen yksityiskohdat. Kaikki, joita asia koskee, voivat määräajassa esittää komissiolle pyyntönsä tulla kuulluksi. Tavara luokitellaan CN-koodeihin 7202 21 00, 7202 29 10 ja 7202 29 90.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan myös myöhemmissä vaiheissa.

Lisätietoja:

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet