Tuotko entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta, Venäjältä tai Turkista peräisin olevia rauta- tai teräsputkia? Nyt voit esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi polkumyyntitulliasiassa.

3.10.2018 13.41
Tiedote

Komissio tutkii, pitäisikö entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta, Venäjältä tai Turkista peräisin olevista rauta- tai teräsputkista kantaa polkumyyntitullia. Tuotteet ovat muuta rautaa kuin valurautaa tai muuta terästä kuin ruostumatonta terästä olevia, poikkileikkaukseltaan neliön tai suorakaiteen muotoisia hitsattuja putkia ja profiiliputkia.

Tutkimuksesta kerrotaan enemmän EU:n virallisen lehden numerossa C 347, 28.9.2018. Kaikki, joita asia koskee, voivat määräajassa esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi. Tavara luokitellaan CN-koodeihin 7306 61 92 ja 7306 61 99.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska se on ainoa tapa vaikuttaa asian käsittelyyn.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet