Tuotko egyptiläisiä jatkuvakuituisia lasikuitutuotteita? Nyt voit esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi tasoitustulliasiassa.

11.6.2019 14.04
Tiedote

Komissio tutkii, pitäisikö egyptiläisistä lasikuitutuotteista kantaa tasoitustullia. Tutkimuksesta kerrotaan enemmän EU:n virallisen lehden numerossa C 192, 7.6.2019. Kaikki, joita asia koskee, voivat määräajassa esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi. Tavara luokitellaan Taric-koodeihin 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26 ja 7019 12 00 39.

Komissio tutkii ja käsittelee tasoitustullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska se on ainoa tapa vaikuttaa asian käsittelyyn.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet