Tuotko bioetanolia Yhdysvalloista? Nyt voit esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi polkumyyntitulliasiassa.

20.2.2018 11.08
Tiedote

Komissio tutkii, pitäisikö Yhdysvalloista peräisin olevan bioetanolin tuonnista kantaa nykyisen suuruista polkumyyntitullia myös jatkossa.

Tavarat luokitellaan CN-koodeihin ex 2207 10 00, ex 2207 20 00, ex 2208 90 99, ex 2710 12 21, ex 2710 12 25, ex 2710 12 31, ex 2710 12 41, ex 2710 12 45, ex 2710 12 49, ex 2710 12 51, ex 2710 12 59, ex 2710 12 70, ex 2710 12 90, ex 3814 00 10, ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 ja ex 3824 99 92.

Tarkastelun yksityiskohdat on kerrottu EU:n virallisen lehden numerossa C 64/20.2.2018. Kaikki, joita asia koskee, voivat esittää komissiolle pyynnön tulla kuulluksi asiassa. Lehdessä ilmoitetaan määräajat, johon mennessä tutkimuksista ja tarkasteluista voi kommentoida sekä komission osoite, johon kommentit lähetetään.

Komissio tutkii ja käsittelee polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet