Tuotko ajoneuvojen teräspyöriä Kiinasta? Nyt voit kommentoida polkumyyntitullia

27.3.2019 13.52
Tiedote

Komissio tutkii, pitäisikö Kiinasta peräisin olevista ajoneuvojen teräspyöristä (esim. nimike ex 87087010) kantaa polkumyyntitullia.

EU:n virallisen lehden numerossa C 111, 25.3.2019 on oikaistu alkuperäistä ilmoitusta tutkimuksen tosiasiallisen soveltamisalan huomioon ottamiseksi. Uuden tuoteryhmän sisällyttämistä tutkimukseen voidaan kommentoida seitsemän päivän kuluessa edellä mainitun ilmoituksen julkaisemisesta. Muilta osin tässä tutkimuksessa sovelletaan edelleen EU:n virallisen lehden numerossa C 60, 15.2.2019 julkaistua alkuperäistä ilmoitusta.   

Komissio tutkii polkumyyntitullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, vaan se ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska se on ainoa tapa vaikuttaa asiaan.

Lisätietoja:

Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset

yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet