FI SV

Tullin maksullisten suoritteiden hintoihin muutoksia 15.9.2017 alkaen

4.10.2017 13.31
Tiedote

Vuoden 2017 alussa voimaan tullutta maksutaulukkoa (VM:n asetuksen 1364/2016 liite) on korjattu. Eniten muutoksia on tehty maahantuontivaiheessa perittäviin kasvisten tarkastusmaksuihin (liitteen osa I ”Tullitoimenpiteet”, kohta 3).

Taulukkoon on hinnoiteltu myös Tullilaboratorion uudet suoritteet, luomulain soveltamisalaan kuuluvien elintarvikkeiden ja rehujen tutkimukset sekä maataloustuotteiden markkinajärjestelylain soveltamisalaan kuuluvat elintarvikkeiden tutkimukset.

Uudet maksut näkyvät liitteen osassa III ”Tullilaboratorion suoritteet”, kohdat 1.3 ja 1.4.

Uudet maksut astuivat voimaan syyskuun puolivälissä, ja niitä sovelletaan vuoden 2018 loppuun.

Asiakastiedotteet