Asiakastiedote 22.6.2016
Tullin määräys sähköisesti annettavista ilmoituksista ja sähköisesti toimitettavien asiakirjojen varmentamisesta

22.6.2016 14.26
Tiedote

Tullin määräys sähköisesti annettavista ilmoituksista nro 7/2016 ja Tullin määräys sähköisesti toimitettavien ilmoitusten ja asiakirjojen varmentamisesta nro 8/2016 on annettu 2.5.2016.

Voimassaoloaika on alkanut 4.5.2016. Samalla tulliselvityksen aikaisemmat sähköisen asioinnin järjestelmäkohtaiset määräykset on kumottu.

  • Tullin määräyksen nro 7/2016 säädösperusta on Tullilaki (304/2016) 52 § Asetus (EU) N:o 952/2013 unionin tullikoodeksista 6 artikla 1 kohta ja 15 artikla 1 kohta
  • Tullin määräyksen nro 8/2016 säädösperusta on Tullilaki (304/2016) 107 § Asetus (EU) N:o 952/2013 unionin tullikoodeksista 6 artikla 1 kohta ja 15 artikla 1 kohta

Lisätietoa:
Tullin määräykset

Asiakastiedotteet