Asiakastiedote 9.5.2016
Tullin asiakasneuvottelukunta käsitteli ajankohtaisia asioita

9.5.2016 9.59
Tiedote

Tullin asiakasneuvottelukunta kokoontui 29.4.2016 Pasilassa. Asiakasneuvottelukunta koostuu liike-elämän keskusjärjestöjen sekä Tullin edustajista.

Tullin pääjohtaja Antti Hartikainen toimii kokouksen puheenjohtajana. Ajankohtaisissa asioissa keskusteltiin mm. muutoksista, joita 1.5.2016 voimaan tuleva unionin uusi tullikoodeksi tuo asiakkaille.

VETO-hankkeen käsittämien verotustehtävien siirto verohallinnolle etenee aikataulussaan. Myös vakuuksien hallinnointi siirtyy kyseisten verojen osalta verohallinnolle. 

Sähköinen ilmoittaminen on vähentänyt asiakkaiden tarvetta asioida fyysisesti tullissa. Tullin asiakaspalveluhanke, asiakaspalvelun supistamisesta, toteutetaan mahdollisimman sujuvasti asiakkaiden kannalta. Tullin yritysneuvonta tarjoaa maksutonta neuvontaa ja ohjaa asiakkaita kokonaisvaltaisesti tulliasioinnissa sekä auttaa asiakasta myös arvioimaan yrityksen lupatarvetta muutostilanteissa.

Unionin tulli koodeksin soveltamissäännökset valmistuivat vuoden 2015 lopussa ja siirtymäsäädökset julkaistiin maaliskuussa 2016. Uusittu EU:n IT-työohjelma saatiin päivitettyä huhtikuussa 2016. Uudistetun tullilainsäädännön soveltaminen alkaa vaiheittain 1.5.2016. Tulli-ilmoitusten uusiutuminen ajoittuu vuosille 2019-2020. Suomen tullin omien tulliselvitys- ja tariffijärjestelmien uudistaminen on jo käynnissä, niiden käyttöönotto tapahtuu vaiheittain EU-lainsäädännön edellyttämässä aikataulussa.

Ulkomaankaupan tilastot näyttävät edelleen jonkin verran laskevalta. Tuonnissa ja viennissä Saksa on selvästi suurin kauppakumppani, toisena Ruotsi. Venäjä on kolmantena kokonaiskauppavaihdolla mitattuna. Vienti Venäjälle on edelleen laskenut 18% alkuvuonna 2016. Syynä tähän on Venäjän huono taloustilanne. Myös Iso-Britannia, USA ja Alankomaat ovat nousseet Suomen viennissä Venäjän edelle.

Tullin harmaan talouden torjunnan välittömästi mitattavissa oleva fiskaalinen vaikuttavuus, joka koostuu esitetyistä jälkikannoista, torjutuista veromenetyksistä sekä talousrikosten osalta takaisin saadusta rikoshyödystä, on ollut 212,82 M€.

Uuden tupakkalain on tarkoitus tulla voimaan 20.5.2016.  EU:n jäsenmaiden on pantava täytäntöön EU:n tupakkatuotedirektiivi. Nikotiinipitoiset sähkösavukkeet astuvat saman sääntelyn piiriin muiden savukkeiden kanssa. Tupakkatuotteiden ja sähkösavukkeiden nikotiininesteiden tuonnille ETA-maiden ulkopuolelta on tulossa 24 tunnin aikaraja. Vastaavasti ETA-maan ulkopuolella asuvan henkilön matkan Suomessa olisi kestettävä yli kolme vuorokautta, jotta hän voisi tuoda tupakkatuotteita Suomeen. Tupakkatuotteiden ja sähkösavukkeiden netti- ja muu etämyynti kielletään. Myös Suomen sisäinen netti- ja muu etämyynti on jatkossa kielletty.

Lisätietoja: tulliylitarkastaja Marjo Saastamoinen (marjo.saastamoinen(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet