FI SV

Tulliedustus vaatii valtuutuksen

22.11.2017 15.53
Tiedote

Sellaisen henkilön, joka ilmoittaa toimivansa tulliedustajana mutta jolla ei ole valtuutta toimia tulliedustajana, katsotaan unionin tullikoodeksin 19(1) artiklan mukaan toimivan omissa nimissään ja omaan lukuunsa. Siten tällaista ilman valtuutusta tulliedustajana toiminutta henkilöä pidetään ilmoittajana. Ilmoittaja taas on tullivelallinen jälkitullauksessa siitä riippumatta, onko hän tiennyt tai olisiko hänen kohtuudella pitänyt tietää ensitullauksessa antamiensa tietojen olleen virheellisiä.

Koska ilman valtuutusta edustajana toimivalle henkilölle syntyy ilmoittajan vastuu tullivelan maksamisesta, suorina edustajina toimivia huolintaliikkeitä muistutetaan siitä, että huolintaliikkeen on tärkeää pystyä Tullin pyynnöstä esittämään todiste edustukseen saamastaan valtuutuksesta (huolintasopimus tai kirjallinen valtakirja, jonka on antanut se henkilö/yritys, joka on merkitty tulli-ilmoitukseen ilmoittajaksi). Asiakirjojen arkistoinnista annetun Tullin määräyksen (9/2016) 5. kohdan mukaisesti huolintaliikkeiden on säilytettävä tällaiset todisteet kuusi vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jona päätös tavaroiden luovutuksesta johonkin tullimenettelyyn on tehty.

Lisätietoja: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet