FI SV

Tulli on uusinut alusilmoitusmääräyksen

31.12.2018 14.56
Tiedote

Uuteen määräykseen on lisätty öljysäiliöalusten väliset öljylastien siirrot Suomen vesialueella ja niistä Tullille Portnet-järjestelmään annettavat ilmoitukset. Määräyksen mukaan öljysäiliöalusten välisiä öljylastin siirtoja (STS-siirrot) saa tehdä vain satama-alueilla ja muilla erikseen nimetyillä alueilla Suomen vesialueella ja talousvyöhykkeellä.

Määräykseen on myös lisätty kohta aluksesta annettavasta meriterveysilmoituksesta. Uusi meriterveysilmoituslomake 1089e - NMSW - Maritime declaration of health on julkaistu Tullin nettisivuilla.

Lisäksi alusta koskevien todistusten mahdollinen voimassaoloaika pitää uuden määräyksen mukaan rekisteröidä niiden tallentamisen yhteydessä.

Uudessa määräyksessä myös laivanisännän rekisteröintiä koskeva kohta on päivitetty. Rekisteröinnin yhteydessä pitää ilmoittaa myös aluksen turvallisuudesta vastaavan varustamon turvapäällikön tiedot, jos aluksen turvallisuudesta vastaava varustamo on sama kuin aluksen väylämaksulain mukainen laivanisäntä. Muussa tapauksessa aluksen turvallisuudesta vastaavan varustamon ja aluksen turvapäällikön tiedot on annettava aluksen saapumistietojen yhteydessä.

Näiden lisäksi määräyksen lakiviittaukset on päivitetty ajantasaisiksi ja tekstejä on tarkennettu. Muutoin uusi määräys noudattaa sisällöltään ja muodoltaan aiempaa määräystä.

Tullin määräys (3/2018) Suomen satamiin saapuvia ja Suomen satamista lähteviä aluksia koskevasta ilmoitusmenettelystä

Meriliikenteen lomakkeet

Lisätietoja:
meke(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet