Tulli aloittaa maksamattomien tullilaskujen julkaisun 1.7.2019

13.6.2019 12.00
Tiedote

Tulli alkaa 1.7.2019 ilmoittaa maksamattomia tullilaskuja julkaistavaksi protestilistalla, jos niitä ei ole maksettu viimeistään julkisuusuhkaisen maksukehotuksen eräpäivänä ja maksamattomien laskujen yhteissumma viivästysseuraamuksineen on vähintään 15 000 euroa.

Ennen kuin Tulli ilmoittaa tullilaskun julkaistavaksi, se lähettää asiakkaalle julkisuusuhkaisen maksukehotuksen. Julkisuusuhkaisia maksukehotuksia lähetetään 1.7.2019 jälkeen erääntyvistä tullilaskuista sekä niistä tullilaskuista, jotka ovat erääntyneet ennen 1.7.2019, mutta jotka eivät ole ulosottoperinnässä.

Missä tullimaksutiedot julkaistaan

Tulli lähettää maksamattomat tullilaskut julkaistavaksi Suomen Asiakastieto Oy:lle, ja ne julkaistaan Suomen Asiakastieto Oy:n käyttämien lehtien protestilistalla sekä Suomen Asiakastieto Oy:n verkkosivulla. Tulli ei itse julkaise maksamattomia tullilaskuja.

Maksamattomia tullilaskuja voi lähettää protestoitavaksi myös ulosottoviranomainen. Ulosoton protestointimerkinnöissä ei noudateta Tullin käyttämää 15 000 euron rajaa, vaan protestoitavaksi voidaan ilmoittaa pienempiäkin summia. Perusteena on pitkäaikainen ulosotto tai asiakkaan toteaminen varattomaksi tai tuntemattomaksi ulosotossa.

Milloin tullimaksutietoja ei julkaista

Maksamatonta tullilaskua ei julkaista, jos

 • tullilaskut on maksettu kokonaan
 • maksamattomien tullilaskujen yhteissumma viivästysseuraamuksineen on alle 15 000 euroa
 • Tulli on myöntänyt tullilaskuille maksunlykkäyksen (maksujärjestelyn)
 • tullilaskut on poistettu muutoksenhaun vuoksi
 • tullilaskuille on myönnetty muutoksenhakuun liittyvä osittainen tai täydellinen täytäntöönpanon keskeytys
 • tullilaskut kuuluvat yksityishenkilön velkajärjestelyyn, joka on jo aloitettu
 • tullilaskut kuuluvat yrityssaneeraukseen, joka on jo aloitettu
 • tullilaskuille on myönnetty yksityishenkilön velkajärjestelyyn tai yrityssaneeraukseen liittyvä väliaikainen perintäkielto.

Protestilistalla julkaistavat tiedot

Tullilaskusta julkaistaan seuraavat tiedot:

 • asiakkaan nimi
 • Y-tunnus
 • kotikunta
 • maksamattomien ja julkaisukelpoisten tullilaskujen euromäärä

Turvakiellon saaneiden asiakkaiden kotikuntatietoa ei julkaista.

Julkaisun peruuttaminen ja tullilaskun maksamisesta ilmoittaminen

Kun asiakas on maksanut protestilistalla julkaistut tullimaksut kokonaan, Tulli ilmoittaa asiakkaan pyynnöstä tiedon maksamisesta niille toimijoille, joille maksamattomat tullilaskut on lähetetty julkaistavaksi. Jos lasku maksetaan tiedon julkaisemisen jälkeen, luottohäiriömerkintää ei kuitenkaan poisteta.

Tulli voi peruuttaa tullilaskutietojen julkaisemisen oma-aloitteisesti tai asiakkaan pyynnöstä silloin, jos julkaisu on johtunut Tullin virheestä.

Julkaisu koskee henkilö-, yritys- ja yhteisöasiakkaita.

Lisätietoja: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet