FI SV

TIR-kuntoisuusasiantuntijaksi hakeutuminen 2018

6.2.2018 9.59
Tiedote

Vain Tullin rekisteröimät raskaan liikenteen katsastajat eli TIR-kuntoisuus-asiantuntijat voivat antaa lausuntoja kuljetusyksiköiden TIR-kuntoisuudesta. Tämä käytäntö on ollut käytössä vuodesta 2013 lähtien. Vuonna 2015 myönnetyt TIR-kuntoisuusasiantuntijoiden lausunto-oikeudet päättyvät 31.12.2018. Jos sinut on hyväksytty TIR-kuntoisuusasiantuntijaksi vuonna 2015, on sinun suoritettava uusintatentti vuoden 2018 aikana lausunto-oikeuden jatkamiseksi.

TIR-kuntoisuusasiantuntijaksi voit hakea, jos

  • sinulla on todistetusti oikeus suorittaa raskaan ajoneuvokaluston rekisteröintikatsastuksia ja
  • et ole syyllistynyt vakavaan tai toistuvaan tulli- tai verolainsäädännön rikkomiseen.

TIR-kuntoisuusasiantuntijaksi hyväksyminen vaatii, että läpäiset Tullin tentin TIR-kuljetuksiin käytettävien kuljetusyksiköiden teknisistä määräyksistä. Saat Tullilta kutsun tenttiin noin kaksi viikkoa ennen tentin ajankohtaa.

TIR-kuntoisuusasiantuntijaksi voit hakea lähettämällä määrämuotoisen hakemuksen Tullin lupakeskukseen sähköpostitse (lupakeskus(at)tulli.fi) tai postitse osoitteeseen:

Tullin lupakeskus, PL 56, 90401 Oulu.

Hakemuslomake (tullilomake 913s)

Vuoden 2018 tentti:

10.10.2018 klo 10–12, (hakuaika 1.3.–31.8.2018)

Saat Tullilta ilmoituksen tenttipaikasta tenttikutsussa. Tenttiä ei välttämättä voida suorittaa toivomassasi paikassa.

Tentissä testataan TIR-kuljetuksiin käytettävien kuljetusyksiköiden teknisten määräysten (TIR-kelpoisuusvaatimusten) tuntemusta, ja se sisältää kysymyksiä TIR-käsikirjasta ja sen liitteistä. Henkilökohtainen opiskelumateriaali saa olla mukana tentissä.

Lisätietoa:
Hakemusasiat: kuljetus.varastointi(at)tulli.fi
Tenttiasiat: tullikoulu(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet