TIR-kuntoisuusasiantuntijaksi hakeutuminen

7.11.2019 10.00
Tiedote

Vain Tullin rekisteröimät raskaan liikenteen katsastajat eli TIR-kuntoisuus-asiantuntijat voivat antaa lausuntoja kuljetusyksiköiden TIR-kuntoisuudesta. Tämä käytäntö on ollut käytössä vuodesta 2013 lähtien. Vuonna 2017 myönnetyt TIR-kuntoisuusasiantuntijoiden lausunto-oikeudet päättyvät 31.12.2020. Jos sinut on hyväksytty TIR-kuntoisuusasiantuntijaksi vuonna 2017, on sinun suoritettava uusintatentti vuoden 2020 aikana lausunto-oikeuden jatkamiseksi.

TIR-kuntoisuusasiantuntijaksi voit hakea, jos

  • sinulla on todistetusti oikeus suorittaa raskaan ajoneuvokaluston rekisteröintikatsastuksia ja
  • et ole syyllistynyt vakavaan tai toistuvaan tulli- tai verolainsäädännön rikkomiseen.

TIR-kuntoisuusasiantuntijaksi hyväksyminen vaatii, että läpäiset Tullin tentin TIR-kuljetuksiin käytettävien kuljetusyksiköiden teknisistä määräyksistä. Saat Tullilta kutsun tenttiin noin kaksi viikkoa ennen tentin ajankohtaa.

TIR-kuntoisuusasiantuntijaksi voit hakea lähettämällä määrämuotoisen hakemuksen Tullin lupakeskukseen sähköpostitse (lupakeskus(at)tulli.fi) tai postitse osoitteeseen:

Tullin lupakeskus, PL 56, 90401 Oulu.

Vuoden 2020 tentit:

29.1.2020 klo 10–12 (hakuaika 4.11.–30.11.2019, tenttipaikkana Helsinki)

18.11.2020 klo 10–12 (hakuaika 3.8.–30.9.2020, tenttipaikka ilmoitetaan tenttikutsussa)

Saat Tullilta ilmoituksen tenttipaikasta tenttikutsussa. Tenttiä ei välttämättä voida suorittaa toivomassasi paikassa.

Tentissä testataan TIR-kuljetuksiin käytettävien kuljetusyksiköiden teknisten määräysten (TIR-kelpoisuusvaatimusten) tuntemusta, ja se sisältää kysymyksiä TIR-käsikirjasta ja sen liitteistä. Henkilökohtainen opiskelumateriaali saa olla mukana tentissä.

Lisätietoa:
Hakemusasiat: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
Tenttiasiat: th.koulutus(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet