Asiakastiedote 19.1.2016
TIR-kuntoisuusasiantuntijaksi hakeminen 2016

19.1.2016 10.28
Tiedote

Vain Tullin rekisteröimät raskaan liikenteen katsastajat eli TIR-kuntoisuus-asiantuntijat voivat antaa lausuntoja kuljetusyksiköiden TIR-kuntoisuudesta.

Tämä käytäntö on ollut käytössä vuodesta 2013 lähtien. Vuonna 2013 myönnetyt TIR-kuntoisuusasiantuntijoiden lausunto-oikeudet päättyvät 31.12.2016. Jos sinut on hyväksytty TIR-kuntoisuusasiantuntijaksi vuonna 2013, on sinun suoritettava uusintatentti kuluvan vuoden aikana lausunto-oikeuden jatkamiseksi.

TIR-kuntoisuusasiantuntijaksi voit hakea, jos

  • sinulla on todistetusti oikeus suorittaa raskaan ajoneuvokaluston rekisteröintikatsastuksia ja
  • et ole syyllistynyt vakavaan tai toistuvaan tulli- tai verolainsäädännön rikkomiseen.

TIR-kuntoisuusasiantuntijaksi hyväksyminen vaatii, että läpäiset Tullin tentin TIR-kuljetuksiin käytettävien kuljetusyksiköiden teknisistä määräyksistä. Saat Tullilta kutsun tenttiin noin kaksi viikkoa ennen tentin ajankohtaa.

TIR-kuntoisuusasiantuntijaksi voit hakea lähettämällä määrämuotoisen hakemuksen Tullin lupakeskukseen sähköpostitse (lupakeskus(at)tulli.fi) tai postitse osoitteeseen:

Tullin lupakeskus, PL 56, 90401 Oulu.

Hakemuslomake (tullilomake 913s)

Vuoden 2016 tentit:

15.4.2016 klo 10–12, ja tarvittaessa toinen tentti klo 12.30–14.30 (hakuaika 18.1.–1.3.2016
10.11.2016 (hakuaika 1.6.–16.9.2016)

Saat Tullilta ilmoituksen tenttipaikasta tenttikutsussa. Tenttiä ei välttämättä voida suorittaa toivomassasi paikassa.

Tentissä testataan TIR-kuljetuksiin käytettävien kuljetusyksiköiden teknisten määräysten (TIR-kelpoisuusvaatimusten) tuntemusta, ja se sisältää kysymyksiä TIR-käsikirjasta ja sen liitteistä. Henkilökohtainen opiskelumateriaali saa olla mukana tentissä. Tenttiin valmistautumisessa voit hyödyntää TIR-käsikirjan lisäksi Tullikoulun sivuilla olevaa tukimateriaalia (TIR-kuntoisuusasiantuntijakoulutus).

Lisätietoa:
Hakemusasiat: kuljetus.varastointi(at)tulli.fi
Tenttiasiat: tullikoulu(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet