Tiettyjen USA:n alkuperää olevien tavaroiden ylimääräiset tuontitullit

3.5.2017 8.31
Tiedote

Ylimääräiset tuontitullit (lisätullit) otettiin käyttöön 1.5.2005 tietyille Amerikan Yhdysvalloista peräisin oleville tuotteille. Ylimääräisenä tuontitullina kannetaan 1.5.2017 alkaen 4,3 %:n suuruinen arvotulli.

Komissio tarkastelee vuosittain tullin määrää ja/tai tuotekatetta ja muuttaa niitä tarvittaessa.

1.5.2017 alkaen ylimääräistä tuontitullia kannetaan seuraaviin CN-nimikkeisiin luokiteltavista tavaroista:

0710 40 00 sokerimaissi
9003 19 00 silmälasien kehykset, muuta ainetta kuin muovia
8705 10 00 nosturiautot
6204 62 31 naisten ja tyttöjen lappuhaalarit ja shortsit, muut kuin työssä ja ammatissa
käytettävät, denimiä

Alkuperä

Amerikan Yhdysvalloista peräisin olevilla tavaroilla tarkoitetaan siellä tuotettuja tai valmistettuja tavaroita, jotka tuodaan yhteisöön joko suoraan Yhdysvalloista tai jonkin kolmannen maan kautta. Tavaran alkuperä määräytyy tällöin unionin tullikoodeksin mukaisesti (muu kuin etuuskohteluun oikeuttava alkuperä), ja alkuperä on vaadittaessa voitava todistaa. Lisätulli kannetaan aina, kun lisätullin alaisia tavaroita tuodaan suoraan Yhdysvalloista, ellei tuoja pysty todistamaan, että tavaran alkuperä on muu kuin USA. Alkuperän voi todistaa kauppakamarin tai vastaavan elimen antamalla alkuperätodistuksella tai muulla luotettavalla asiakirjalla.

Sovellettava lainsäädäntö

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013 (tullikoodeksi), EUVL L 269/10.10.2013
Neuvoston asetus (EY) N:o 673/2005, EUVL L 110/30.4.2005
Komission asetus (EY) N:o 632/2006, EUVL L 111/25.4.2006
Komission asetus (EY) N:o 409/2007, EUVL L 100/17.4.2007
Komission asetus (EY) N:o 283/2008, EUVL L 86/28.3.2008, oikaisu EUVL L 98/10.4.2008
Komission asetus (EY) N:o 317/2009, EUVL L 100/18.4.2009
Komission asetus (EY) N:o 305/2010, EUVL L 94/15.4.2010
Komission asetus (EY) N:o 311/2011, EUVL L 86/1.4.2011
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 308/2012, EUVL L 102/12.4.2012
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 349/2013, EUVL L 108/18.4.2013
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 303/2014, EUVL L 90/26.3.2014
Komission delegoitu asetus (EU) 2015/675, EUVL L 111/30.4.2015
Komission delegoitu asetus (EU) 2016/654, EUVL L 114/28.4.2016
Komission delegoitu asetus (EU) 2017/750, EUVL L 113/29.4.2017

Lisätietoja
Liisa Kangassalo, p. 040 332 2101 (lisätullit)
Minna Raitanen, p. 040 332 2419 (alkuperäasiat) tai
sähköpostilla [email protected]

Asiakastiedotteet