Tiettyjen USA:n alkuperää olevien tavaroiden ylimääräiset tuontitullit

30.4.2019 16.06
Tiedote

Ylimääräiset tuontitullit (lisätullit) otettiin käyttöön 1.5.2005 tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa. Ylimääräisen tuontitullin määrä on 1.5.2019 lukien 0,001 % arvotulli. Komissio tarkastelee vuosittain tullin määrää ja/tai tuotekatetta ja muuttaa niitä tarvittaessa.

1.5.2019 lukien ylimääräistä tuontitullia kannetaan seuraavista CN-nimikkeisiin luokiteltavista tavaroista:

0710 40 00 - sokerimaissi
6204 62 31 - naisten ja tyttöjen pitkät housut ja polvihousut, muut kuin työssä ja ammatissa käytettävät, denimiä
8705 10 00 - nosturiautot
ex 9003 19 00 - silmälasien tai niiden kaltaisten esineiden kehykset ja niiden osat, epäjaloa metallia

Alkuperä

Amerikan yhdysvalloista peräisin olevilla tavaroilla tarkoitetaan siellä tuotettuja tai valmistettuja tavaroita, jotka tuodaan yhteisöön joko suoraan Yhdysvalloista tai jonkin kolmannen maan kautta. Tavaran alkuperä määräytyy tällöin unionin tullikoodeksin mukaisesti (muu kuin etuuskohteluun oikeuttava alkuperä), ja alkuperä on vaadittaessa voitava todistaa. Tuotaessa lisätullin alaisia tavaroita suoraan Yhdysvalloista, on lisätulli aina kannettava, ellei voida asianmukaisesti todistaa, että tavaran alkuperä on muu kuin USA.

Asetukset:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013 (tullikoodeksi), EUVL L 269/10.10.2013
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2018/196 (kodifikaatio), EUVL L 44/16.2.2018
Komission delegoitu asetus (EU) 2019/673, EUVL L 114/30.4.2019

Lisätietoja   
Liisa Kangassalo p. 040 332 2101 (lisätullit),
Minna Raitanen p. 040 332 2419 (alkuperäasiat) tai
sähköpostilla [email protected]

Asiakastiedotteet