Asiakastiedote 20.5.2016
Tavaroiden esittäminen poistumisen yhteydessä

20.5.2016 10.25
Tiedote

Suomessa tavarat esitetään Tullille ennen niiden poistumista antamalla sähköinen saapuminen poistumispaikalle –ilmoitus tai sen korvaava vienti-ilmoitus lisätiedoilla. Ilmoitus vaaditaan kaikesta vientitavarasta sekä jälleenvietävästä tullaamattomasta tavarasta, jos tavarasta on annettu sähköinen vienti-ilmoitus, tavara poistuu vientimenettelyssä meri-, lento- tai rautateitse ja tavaran poistumispaikka on Suomessa.

Uuden tullikoodeksin 267 artiklan mukaan liikenteenharjoittajalla on vastuu tavaroiden esittämisestä Tullille. Aiemmin vastuu oli viejällä.

Lisätietoja
Tullin määräyksissä 23/2016 (Tullin määräys Euroopan unionista poistuvia tavaroita koskevista ilmoituksista) ja
24/2016 (Tullin määräys velvollisuudesta ja oikeudesta esittää tavarat Tullille niiden poistumisen yhteydessä)
sekä Tullin yritysneuvonnasta: yritysneuvonta.vienti(at)tulli.fi.

Asiakastiedotteet