Asiakastiedote 17.2.2016
Tavaraa ei voi asettaa enää sisäisen jalostuksen tullinpalautusjärjestelmään 1.5.2016 alkaen

17.2.2016 11.04
Tiedote

EU:n tullilainsäädännön muutosten myötä sisäinen jalostus tullinpalautusjärjestelmässä yhdistyy 1.5.2016 alkaen osaksi yhtä ainoaa sisäisen jalostuksen menettelyä. Uusi menettely perustuu pääosin nykyisen suspensiojärjestelmän periaatteisiin.

Toukokuun 2016 alusta alkaen tavaraa ei voi enää asettaa sisäiseen jalostukseen niin, että tavarat luovutettaisiin ensin vapaaseen liikkeeseen sisäisen jalostuksen tullinpalautusjärjestelmässä 41xx-menettelykoodilla ja jalostetun tavaran viennin jälkeen tavaroista maksettuja tuontitulleja haettaisiin palautettavaksi tai peruutettavaksi.

Tullinpalautusjärjestelmää käyttäneiden yritysten tulee harkita, siirtyvätkö ne käyttämään uutta sisäisen jalostuksen menettelyä, jolloin tuotava tavara asetetaan 51xx-menettelyyn. Menettely voidaan päättää joko vapaaseen liikkeeseen luovutukseen, jälleenvientiin, toisen luvanhaltijan suorittamaan sisäisen jalostuksen menettelyyn (5151-menettely) tai muuhun hyväksyttävään tullimenettelyyn.  Sisäisen jalostuksen menettelystä on pidettävä lainsäädännön edellyttämää kirjanpitoa ja annettava valvovalle tullille päätöstilitys jalostusmenettelyyn asetetuista tavaroista.

Yritykset, joilla on Tullin etukäteen myöntämä kirjallinen lupa sisäiseen jalostukseen tullinpalautusjärjestelmää soveltaen, voivat jatkaa sisäistä jalostusta nykyisen lupansa voimassaolon ajan, mutta uuden lainsäädännön mukaisin ehdoin. Tässä yhteydessä yritysten tulee harkita, onko jalostetun tavaran jälleenvientikauppa ja siihen perustuva tullietuus niin merkittävää, että kaikki jalostettava tavara – myös unioniin jäävä tavara – kannattaa asettaa sisäisen jalostuksen menettelyyn, joka edellyttää mm. kirjanpitoa kaikista menettelyyn asetetuista tavaroista.

1.5.2016 alkaen myönnettävät sisäisen jalostuksen luvat edellyttävät aina vakuuden asettamista, mitä nykyisissä tullinpalautusjärjestelmän luvissa ei ole vaadittu. Vakuutta ei kuitenkaan vaadita käytettäessä ennen 1.5.2016 voimaan tulleita sisäisen jalostuksen tullinpalautusjärjestelmän lupia uuden sisäisen jalostuksen menettelyn mukaisesti.

Tulli lähettää nykyisille luvanhaltijoille tiedon uusista lupaehdoista ja toimintamalleista, joita tulee noudattaa 1.5.2016 alkaen jalostettavaksi ilmoitettaviin tavaroihin, mikäli luvan turvin halutaan jatkaa uuden lainsäädännön mukaista sisäistä jalostusta.

Tavaraa voidaan asettaa voimassa olevien sisäisen jalostuksen tullinpalautusjärjestelmän lupien mukaisesti sisäisen jalostuksen tullinpalautusjärjestelmään 30.4.2016 asti.  

Tullinpalautusjärjestelmään ennen 1.5.2016 asetetuille tavaroille voidaan hakea viennin perusteella tullien palautusta tai peruutusta tullikoodeksin (2913/92), sen soveltamisasetuksen (2454/93) ja 30.4.2016 asti voimassa olevien lupaehtojen mukaisesti.

Tulli päivittää internetsivuillaan olevat asiakasohjeet kevään aikana. Lisätietoja voi kysyä myös Tullin yritysneuvonnasta, yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet