Asiakastiedote 18.8.2016
Sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden siirtymäsäännökset

18.8.2016 14.39
Tiedote

Päivitetty 19.8.2016: Tulli valvoo 15.8.2016 voimaan tulleen tupakkalain maahantuontikieltojen ja -rajoitusten noudattamista.

Sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden rajat ylittävä etämyynti on myyjille sallittu 1.1.2017 saakka, mutta niiden tilaaminen on 65 §:n mukaan yksityishenkilöiltä kielletty.

Tupakkalain 65 §:n mukaan yksityishenkilö ei saa hankkia tai vastaanottaa elinkeinonharjoittajalta tupakkatuotteita, sähkösavukkeita tai nikotiininesteitä postitse, tavarankuljetuksena tai muulla vastaavalla tavalla Suomen ulkopuolelta.

Tupakkalain 120 §:ssä ei ole mainintaa siirtymäsäännöksestä, joka koskisi  65 §:n tarkoittamaa hankkimista tai vastaanottamista Suomen ulkopuolelta.

Tupakkalain kiireinen lakimuutos on vireillä.

Muutoksella lakiin lisätään myös hankkimista ja vastaanottamista koskeva siirtymäaika. Ennen lakimuutoksen voimaantuloa tupakkalain 65 §:n perusteella takavarikoidut ja haltuunotetut tuotteet tullaan palauttamaan omistajille.

Lisätietoja: tullineuvonta(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet