FI SV

Öljysäiliöalusten väliset öljylastien siirrot Suomen vesialueella ja niistä Tullille Portnetiin annettavat ilmoitukset

28.12.2017 12.12
Tiedote

Öljysäiliöalusten välisiä öljylastin siirtoja (STS-siirto) saa tehdä vain satama-alueella sekä erikseen nimetyillä alueilla Suomen vesialueella ja talousvyöhykkeellä.

Liikenteen turvallisuusvirasto on nimennyt Suomen vesialueella seuraavat alueet öljylastin STS-siirtoja varten:

  • Kalbådagrundin ankkuripaikka Suomenlahdella
  • Svartbäckin ankkuripaikka Porvoon Kilpilahden edustalla.

Alueet määritellään tarkemmin Trafin päätöksessä TRAFI/398315/03.04.01.00/2017

Aluksen liikenteenharjoittajan, omistajan, asiamiehen tai päällikön on ilmoitettava Tullille suunnitelmastaan suorittaa Suomen vesialueella öljylastin STS-siirto käyttämällä alusliikennepalvelulaissa tarkoitettua sähköistä merenkulun tiedonhallintajärjestelmää Portnetia. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ja vähintään 48 tuntia ennen aiottua STS-siirtoa. Ilmoituksen pitää sisältää:

  • STS-siirtoon osallistuvan aluksen nimi, radiokutsutunnus, IMO-numero ja arvioitu saapumisaika
  • STS-siirron päivämäärä, aika ja sijaintipaikka
  • tieto siitä tapahtuuko STS-siirto ankkurissa tai liikkeellä ollessa
  • öljyn laji ja määrä
  • STS-siirron suunniteltu kestoaika
  • STS-siirron vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot
  • vahvistus siitä, että öljysäiliöaluksella on öljylastin siirtosuunnitelma (STS-siirtosuunnitelma), joka täyttää MARPOL 73/78 -yleissopimuksen 1 liitteen mukaiset vaatimukset.

Ilmoitus pitää antaa öljylastia tyhjentävän ja sitä vastaanottavan aluksen osalta. Jos poikkeustapauksissa kaikkia tietoja ei ole saatavilla vähintään 48 tuntia ennen suunniteltua STS-siirtoa, öljylastia tyhjentävän öljysäiliöaluksen on ilmoitettava Tullille vähintään 48 tuntia ennen aiottua siirtoa, että siirto aiotaan suorittaa. Puuttuvat tiedot on toimitettava Tullille niin pian kuin mahdollista.

Tiedot annetaan Portnetiin toistaiseksi tekstimuodossa satamakäynti-ilmoituksen kohdassa ”Muut sataman saapumistiedot”. Ilmoittajan on otettava huomioon tietoja antaessaan, että aluksen saapumisesta ja sen lähdöstä on annettava Tullille muutkin asianmukaiset alusta ja sen lastia koskevat ilmoitukset.

Tätä ohjetta noudatetaan 1.1.2018 jälkeen tapahtuviin öljylastien STS-siirtoihin.

Öljylastien STS-siirroista ja niistä tapahtuvasta ilmoittamisesta määrätään Merenkulun ympäristönsuojelulain muutoksessa 5.5.2017/275.

Lisätietoja antaa

  • meke(at)tulli.fi
Asiakastiedotteet