Oletko kirjolohen tuottaja tai turkkilaisen kirjolohen maahantuoja? Tuottajat voivat nyt pyytää komissiolta tasoitustullin uudelleentarkastelua.

27.6.2019 12.14
Tiedote

Unionin tuottajat voivat esittää komissiolle kirjallisen tarkastelupyynnön alkaa tutkia, pitääkö turkkilaisesta kirjolohesta kantaa myös jatkossa tasoitustullia. Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, turkkilaisen kirjolohen tasoitustullin viimeinen voimassaolopäivä on 28.2.2020. Tavarat luokitellaan Taric-koodeihin 0301 91 90 11, 0302 11 80 11, 0303 14 90 11, 0304 42 90 10, 0304 82 90 10 ja 0305 43 00 11.

Ilmoitus on julkaistu EU:n virallisen lehden numerossa C 209, 20.6.2019. Lehdessä ilmoitetaan määräajat, johon mennessä tutkimuksista ja tarkasteluista voi kommentoida sekä komission osoite, johon kommentit lähetetään.

Komissio tutkii ja käsittelee tasoitustullien käyttöönottoa koko EU:n kannalta. Suomen tullilla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa, Tulli ainoastaan tiedottaa asiasta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet