Asiakastiedote/Ulkomaankauppa ja verotus 17.5.2016
Muutos passituksen lähtö- ja määrätullin ilmoittamisessa valtuutetuilla lähettäjillä ja valtuutetuilla vastaanottajilla 28.5.2016

17.5.2016 10.17
Tiedote

Tulli ottaa Suomessa varastoista alkavissa ja varastoon päättyvissä passitusilmoituksissa käyttöön yhden lähtö- ja määräpaikkatunnisteen 28.5.2016 lukien.

Näissä tapauksissa passitusilmoituksilla käytetään jatkossa lähtö- ja määräpaikkatunnisteena Sähköisen palvelukeskuksen tunnistetta FI002006. Tavaran sijaintipaikkana ilmoitetaan varaston R- tunnistenumero.

Tällä hetkellä Tullin hyväksymät varastot on luvissa sekä Tullin järjestelmissä linkitetty lähimmän tullitoimipaikan lähtö- ja määrätoimipaikan tunnisteeseen (esimerkiksi Lentotulli FI015300). Luvanhaltijalla on voinut olla passitusjärjestelmässään käytössä useita lähtö- ja määrätoimipaikan tunnisteita.

Kun valtuutettu vastaanottaja ottaa passituksella tavaraa varastoonsa, käyttää yritys sanomassa määrätullitoimipaikkana koodia FI002006. Aiemmin määrätullitoimipaikkana on käytetty varastoa valvovaa fyysisesti lähintä tullitoimipaikkaa, joka on mainittu varastoluvan liitteessä 2 (kohta passituksen lähtö- ja määräpaikka). Nyt liite poistuu ja Suomessa käytetään keskitetysti yhtä toimipaikkaa tulli- tai väliaikaisista varastosta alkaviin tai niihin päättyviin passituksiin.

Valtuutetun lähettäjän ja valtuutetun vastaanottajan luvanhaltijan on hyvä varmistaa etukäteen ohjelmistotoimittajaltaan omaan järjestelmäänsä tehtävät päivitykset, jotta muutos ei aiheuta häiriöitä.

Muutos ei aiheuta luvanhaltijoilta Tulliin päin toimenpiteitä. Tulli päivittää luvanhaltijoiden tiedot järjestelmiinsä Q2-päivityksen yhteydessä 28.5.2016.

Esimerkiksi

  • Kun valtuutettuna lähettäjänä passitetaan varastosta tavaraa rajatoimipaikalle, ilmoitetaan passitusilmoituksella lähtötoimipaikaksi keskitetysti Suomessa FI002006 ja sen lisäksi määrätullitoimipaikaksi todellinen määrätoimipaikka esimerkiksi Vaalimaan tunniste FI499300.
  • Jos tavara ei mene Venäjälle itärajan yli vaan se menee Vaalimaalla olevaan varastoon, käytetään varaston määrätoimipaikkana koodia FI002006. Samaa koodia käytetään kaikissa Suomessa tulli- tai väliaikaiseen varastoon päättyvissä passituksissa.
  • Kun rautateitse passitetaan tavaraa Vainikkalasta Kouvolaan varastoon, käytetään lähtötullitoimipaikkana Vainikkalaa ja määrätullitoimipaikkana FI002006.
  • Jos Suomessa sijaitsevasta varastosta passitetaan tavaraa satamassa sijaitsevaan varastoon, on lähtö- sekä määräpaikkana FI002006. Jos Suomessa sijaitsevasta varastosta passitetaan tavaraa sataman kautta esim. Hampurissa sijaitsevaan varastoon, on lähtötoimipaikka FI002006 ja määräpaikka Hampurissa sijaitsevan tullitoimipaikan koodi.
  • Jos esim. Saksasta tulee tavaraa passituksella, joka päättyy valtuutetun vastaanottajan varastoon, ilmoitetaan vastaanottosanomassa määrätullitoimipaikkana FI002006.

 
Lähtö- ja määrätulli ilmoitetaan ainakin seuraavissa passitussanomissa:

FITDEC Passitusilmoitussanoma (IE13, IE15)
FITCAN Peruutussanoma (IE901)
FITCTR Saapumisvahvistussanoma (IE06)
FITARR Vastaanottoilmoitussanoma (IE07)
FITULR Purkaustulossanoma (IE44)

Lisätietoa: [email protected]

Asiakastiedotteet