Muutos kolmansista maista tuotavien rauta- ja terästuotteiden ennakkotarkkailuun 11.7.2017

3.7.2017 11.07
Tiedote

Asetusta sovelletaan 11.7.2017 alkaen

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) nro 2017/1092 on muutettu kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen rauta- ja terästuotteiden ennakkotarkkailua. Asetus julkaistiin 21.6.2017 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 158 ja sitä sovelletaan 11.7.2017 alkaen.

Asetuksella on poistettu HS-nimike 7303 tarkkailunalaisten tuotteiden luettelosta. HS-nimike 7229 on puolestaan lisätty luetteloon.

Ennakkotarkkailu koskee 11.7.2017 alkaen seuraavien tuotteiden tuontia:

7207 11 14 7208 7209 7210 7211
7212 7213 7214 7215 7216
7217 7219 7220 7221 7222
7223 7225 7226 7227 7228
7229 7301 7302 7304 7305
7306 7307 19 10 7307 23 7307 91 00 7307 93 11
7307 93 19 7307 99 80 7318 12 90 7318 14 91 7318 14 99
7318 15 42 7318 15 58 7318 15 68 7318 15 82 7318 15 88
7318 15 95 7318 16 40 7318 16 92 7318 16 99 7318 19 00
7318 21 00 7318 22 00      

Edellä mainittujen tuotteiden luovutus vapaaseen liikkeeseen edellyttää jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten (Suomessa Tulli) antaman tarkkailuasiakirjan esittämistä. Norjasta, Islannista ja Liechtensteinista peräisin olevat tuotteet jäävät soveltamisalan ulkopuolelle.

11.7.2017 tarkkailun alin painoraja muuttuu siten, että HS-nimikkeen 7318 tuotteilla tarkkailu koskee nettopainoltaan yli 5 000 kg:n tuontia. Tämän nimikkeen tavaran tuonnissa tavaraerän liiteasiakirjan koodia I004 ei siis enää ilmoiteta tulli-ilmoituksessa, jos nettopaino on 5 000 kg tai alempi. Muilla tuotteilla tarkkailu koskee edelleen nettopainoltaan yli 2 500 kg:n tuontia.

Lisätietoja:
Heidi Broms, p. 040 332 2646
Minna Raitanen, p. 040 332 2419
Rauta- ja terästuotteiden ennakkotarkkailu
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet