Asiakastiedote 13.5.2016
Muutoksia Tullin järjestelmissä 28.5.2016 – tietoa sanomailmoittajille

13.5.2016 10.09
Tiedote

Tullin järjestelmät päivitetään uuteen versioon 28.5.2016. Tullin sanomailmoittajia pyydetään ottamaan huomioon seuraavat muutokset.

AREX-yleisilmoitusjärjestelmä  

Uudet ominaisuudet:

Sanomakuvauksen versiota 1.5 muutos 1 sovelletaan AREX-järjestelmän versioon, joka otetaan käyttöön 28. toukokuuta 2016 tehtävän sovelluspäivityksen yhteydessä. Pyydämme huomioimaan tulevat tarkennukset.

ELEX-vientijärjestelmä

Uudet ominaisuudet:

Valmisteveronalaisen tavaran vienti-ilmoituksessa ilmoitettavan ARC-numeron (e-AD:n hallinnollinen viitekoodi) ilmoitustapa muuttuu.

  • Valmisteveronalaisen tavaran vienti-ilmoituksen tavaraerällä ilmoitetaan edeltävän menettelyn koodi AAD, asiakirjan numero sekä edeltävän asiakirjan päiväys.
  • AAD-koodin asiakirjan numeroksi merkitään EMCS-järjestelmän muodostama 21 merkkiä pitkä ARC-koodi, jonka perään lisätään uutena tietona kolminumeroinen tuote-erän numero. Tuote-erän numero löytyy EMCS-järjestelmään tehdystä e-AD:stä.

Tuote-erän numero esitetään EMCS-järjestelmässä ilman nollia, jolloin tuotenumeron eteen on lisättävä nollat, jos tavaraeriä on vähemmän kuin sata.  

Lisäksi on huomioitava, että jokaisella vienti-ilmoituksen tavaraerällä saa ilmoittaa vain yhden AAD-koodin. Saman ARC-koodin ja tuote-erän yhdistelmän voi ilmoittaa vain kerran. Varamenettelytilanteessa käytettävää FAD-koodia eivät yllä olevat rajoitukset koske.

Muihin Tullin sanomaliikenteen järjestelmiin (alla) ei tule muutoksia. 

  • EMCS-valmisteverotusjärjestelmä
  • ITU-tuontijärjestelmä
  • INTRASTAT- tilastojärjestelmään
  • NCTS-passitusjärjestelmä

Tullin järjestelmien häiriötiedottamista on parannettu  

Tullin järjestelmien häiriötiedottaminen siirtyi 15.3.2016 saman lähetyspalvelun piiriin kun huoltokatkotiedotteet aikaisemmin.  Uuden tiedotteiden lähetyspalvelun käyttöönotto vaikuttaa häiriötiedotteiden ulkoasuun ja tiedotteiden luettavuus eri päätelaitteilla helpottuu.   

Muutokset nykyisillä sanoma-asiakkailla

Tullin uusien sanoma-asiakkaiden häiriö- ja käyttökatkotiedotteiden tilaus on mahdollista Tullin Sähköisen asioinnin nettisivuilta.

Tilaustietojen hallinta siirtyi tiedotteen tilaajalle. Tiedotteen tilausosoitteen muutoksen tai tilauksen lopetuksen voi tehdä uudessa palvelussa häiriö- tai katkotiedotteen lopussa olevan ”Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä” -linkin kautta. Jos olet tilannut useamman järjestelmän häiriö- ja katkotiedotteet riittää, että muutat tilausosoitteen tai lopetat tilauksen yhden tiedotteen linkin kautta. Palvelu tunnistaa tilatut häiriö- ja käyttökatkotiedotteet.

Ole mukana kehittämässä Tullin toimintaa

Kehitämme sähköisiä järjestelmiämme ja keräämme tietoja käyttökokemuksista.
Häiriö- ja katkotiedotteiden tilauslomakkeella Tulli kerää suostumuksen lähettää asiakkailleen tietoa mm. asiakaskyselyistä.
Nykyiset tilaajat voivat antaa luvan häiriö ja -katkotiedotteissa olevan linkin kautta. Avautuvassa lomakkeessa, voit käydä lisäämässä rastin kohdassa ”Antamaani sähköpostiosoitetta voidaan käyttää Tullin palveluiden kehittämiskyselyihin ja muihin asiakas- ja sidosryhmä kyselyihin”.

Lisätietoja
Viennin tullimenettelyt: yritysneuvonta.vienti(at)tulli.fi
Turvatieto- eli AREX-ilmoitukset: turvatiedot(at)tulli.fi
tai p.  0295 5202 (Tullineuvonta, yritysasiakkaat)

Version vaihdon aiheuttamat muutokset järjestelmissä voivat hidastaa sanomaliikennettä ja lisätä virheellisiä sanomia, jolloin ilmoituksia nousee Tullin käsittelyyn normaalia enemmän ja vastausajat saattavat tilapäisesti pidentyä. Pahoittelemme muutoksista aiheutuvaa häiriötä.

Asiakastiedotteet