FI SV

Muutoksia tullaus- ja arvonlisäverotietojen ilmoittamisessa Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välisellä verorajalla

1.11.2017 12.16
Tiedote

Verohallinto vastaa 1.1.2018 lähtien maahantuonnin arvonlisäveron kantamisesta arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen maahantuojien tuonneista. Näiden maahantuojien täytyy mainitusta päivästä alkaen ilmoittaa maahantuonnin arvonlisävero Verohallinnolle oma-aloitteisesti. Veroilmoituksia (lomake 118As) ei enää jätetä Tullille Manner-Suomesta Ahvenanmaalle tai Ahvenanmaalta Manner-Suomeen tapahtuvista maahantuonneista eikä ALA-järjestelmään tehdä yhteenvetoilmoituksia.

Muut maahantuojat, enimmäkseen yksityishenkilöt sekä myös sellaiset arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityt henkilöt, joiden maahantuonti ei liity heidän liiketoimintaansa, ilmoittavat ja maksavat arvonlisäveron Tullille kuten aikaisemmin.

Velvollisuus esittää tavarat tulliviranomaiselle ja antaa niistä tulli-ilmoitus, ts. velvollisuus tullata tavara, säilyy verorajalla tuotaessa tavaroita Ahvenanmaalle tai lähetettäessä tavaroita sieltä. Tämä velvollisuus koskee sekä yrityksiä, yksityishenkilöitä että muita tahoja, jotka kuljettavat tavaroita, toimivat maahantuojina tai viejinä. Tulli-ilmoitus voidaan antaa tuonnista ja viennistä samanaikaisesti ja sen avulla voidaan myös esittää tavarat rajalla tulliviranomaiselle. Tulli-ilmoituksena voi käyttää joko kuljetusasiakirjaa tai kauppalaskua ja sen tulee sisältää tulliviranomaisen vaatimat tiedot. Tarkemmin tulli-ilmoituksen tietosisällöstä ja tavasta, jolla se annetaan tulliviranomaiselle, tiedotetaan myöhemmin.

Henkilö voi maahantuonnissa edustaa ns. välillisenä edustajana yksityishenkilöä tai muuta sellaista henkilöä, jota ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Silloin hän vastaa itse maahantuonnin arvonlisäveron maksamisesta.  Jos välillisellä edustajalla on verorajanumero, hän voi antaa veroilmoituksen, tehdä ALA-järjestelmään yhteenvetoilmoituksen ja maksaa maahantuonnin arvonlisäveron yhden kuukauden maahantuontien osalta kuten nyt. Nykyisten asiakkaiden, joilla on jo verorajanumero, ei tarvitse hankkia uutta verorajanumeroa voidakseen toimia välillisenä edustajana, joka ilmoittaa jälkikäteen maahantuonnin arvonlisäverosta. Asiakkaan, jolla on verorajanumero, täytyy ilmoittaa maahantuonnin arvonlisäverosta viimeistään tullausta seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä.

Verohallinnolle tapahtuva ilmoittaminen alkaa käytännössä vuoden 2018 maaliskuussa, jolloin ilmoitetaan vuoden ensimmäisen kuukauden maahantuonnin arvonlisävero. Kaikista tullauksista, jotka ovat tapahtuneet vuonna 2017, annetaan verotustiedot Tullille. Myös maahantuonnin arvonlisäveroa koskevat muutokset kaikista ennen vuotta 2018 tapahtuneista tullauksista ilmoitetaan Tullille.

Lisätietoja asiasta antaa Maarianhaminan tulli p. 0295 52 333, sähköposti atp.skattegrans(at)tulli.fi, tai Tullin yleinen asiakasneuvonta p. 0295 5202. Seuraa myös Tullin ja Verohallinnon kotisivuja www.tulli.fi ja  www.vero.fi.

Asiakastiedotteet