Asiakastiedote 24.11.2016
Muutoksia Portnet -tietojen tallennukseen 29.11.2016 alkaen

24.11.2016 16.18
Tiedote

Portnetista otetaan tiistaina 29.11.2016 käyttöön uusi versio, johon sisältyy muutamia ilmoituksen antajan kannalta huomionarvoisia piirteitä.

Uusi Portnetin versio mahdollistaa aluksen 10 edellisen sataman turvatason ilmoittamisen sekä alusjätteitä koskevien ilmoitustietojen antamisen Tullin sivulta saatavien rakenteellisten lomakkeiden pohjalta siten, että tiedot tallentuvat myös Portnetin tietokantaan. Jotta tietokantaan tallennus onnistuu, Tulli on tehnyt asiaa koskeviin lomakkeisiin pieniä muutoksia. Uusittuja lomakkeita on nyt käytettävä turvatoimia ja alusjätteitä koskevien tietojen antamiseen ja vanhat lomakepohjat on syytä hävittää.

Uusitut lomakkeet, NSW Security ja NSW Waste, löytyvät Tullin internetsivulta. Rakenteellisten lomakkeiden käyttö mahdollistaa periaatteessa sen, että aluksen edustaja voi käyttää suoraan alukselta saamiaan lomakkeita tietojen antamiseen tarvitsematta käsitellä tietoja uudelleen. Onkin suositeltavaa, että ilmoituksen antaja lähettää alukselle nämä uudet lomakepohjat. Jollei rakenteellisen lomakkeen käyttö ilmoituksen antajalta onnistu, tiedot on annettava Portnet -selainta käyttäen.

Miehistö- ja matkustajamäärät voi ilmoittaa uudessa versiossa myös aluksen lähdön jälkeen.

Uutena ilmoitustyyppinä Portnetissa on ns. meriterveysilmoitus. Meriterveysilmoituksen antaminen Portnetiin ei vielä ole pakollista. Sen antamisesta annetaan myöhemmin tarkempia ohjeita.

Lisätietoja antavat Kim Holmqvist Tullista p. 040 332 4253 ja Antti Arkima Liikennevirastosta p. 029 534 3316.

Asiakastiedotteet