Asiakastiedote 21.3.2016
Muutokset tullivarastoinnissa 1.5.2016

21.3.2016 12.32
Tiedote

Tullilainsäädäntö uudistuu 1.5.2016. Varastotyypit muuttuvat. Tavaroita saa siirtää tullivarastointimenettelyssä ilman erillistä lupaa.

 Jos tavara viedään edelleen kolmanteen maahan, varastoinnin päätteeksi pitää antaa jälleenvienti-ilmoitus. Muutoksia tulee myös lupaehtoihin. Tulli arvioi luvat uudelleen seuraavan kolmen vuoden kuluessa.

Kirjainluokittelu poistuu varastotyypeistä 

Tullivarastoja ei enää luokitella kirjaimin A–E. Lainsäädännössä tullivarastot on jaettu yksityiseen tullivarastoon sekä I- ja II-tyypin yleisiin tullivarastoihin. Yleisen tullivaraston I-tyypissä vastuu jakautuu luvanhaltijan (varastonpitäjä) ja menettelynhaltijan (varastoonpanija) kesken. II-tyypin yleisen tullivaraston luvassa menettelynhaltijan vastuu on laajempi.

Tullivarastointimenettelyssä tavaroita voi siirtää ilman erillistä lupaa

Uusi tullikoodeksi sallii tavaroiden siirtämisen tullivarastointimenettelyssä ilman erillistä lupaa. Siirrot ovat mahdollisia omien tullivarastotilojen välillä, tavaroiden menettelyyn asettamispaikasta(saapumispaikka) varastoon ja varastosta niiden poistumispaikkaan tai tullitoimipaikkaan, jossa tavarat asetetaan seuraavaan tullimenettelyyn.  

Jälleenvienti-ilmoitus pakolliseksi, jos tavarat jälleenviedään      

Kun tullivarastointi päätetään tavaran toimittamiseen Unionin ulkopuolelle, tavaroista on annettava jälleenvienti-ilmoitus. Ilmoituksen antamisen jälkeen tavaralle voidaan tarvittaessa avata T1-passitus tai TIR-carnet, jolloin vastuu siirtyy passituksesta vastaavalle. 

Lupaehdot ja ohjeet         

Varastolupiin liittyvät lupaehdot julkaistaan jatkossa asiakasohjeina. Uusitut ohjeet tulevat voimaan 1.5.2016. Tullin määräykset ja asiakasohjeet ovat Tullin internetsivuilla.

Lupien uudelleenarviointi                      

Tulli arvioi voimassa olevat varastoluvat uudelleen 1.5.2019 mennessä. Arviointi voidaan tehdä osana luvan muutosprosessia. Luvanhaltijoiden ei erikseen tarvitse pyytää uudelleenarviointia.  

>> Lisätietoja varastointiin tulevista muutoksista sekä kuljetus.varastointi(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet