Lopulliset suojatoimenpiteet kolmansien maiden terästuotteille ovat tulleet voimaan 2.2.2019

10.10.2019 12.00
Tiedote

Tulli muistuttaa yrityksiä, että kolmansista maista tuotaviin terästuotteisiin liittyvät suojatoimenpiteet ovat olleet voimassa tämän vuoden helmikuusta alkaen.

Tämä tarkoittaa sitä, että kun terästuotteita tuodaan maista, joissa suojatoimenpiteet ovat voimassa, tulli-ilmoituksessa on sanoma-asioinnissa ilmoitettava tullikohtelukoodi (etuuskohtelu) 120, kiintiönumero ja maaryhmäkoodi.

Jos tuotteita haetaan maakohtaiseen kiintiöön, on tulli-ilmoituksessa käytettävä kyseisen maan koodia. Kiintiöpyyntöä ei voi tehdä Tullin nettitullauspalvelun kautta. Kiintiötullauksessa pitää aina tehdä ensin yksinkertaistettu ilmoitus ja sen jälkeen antaa täydentävä ilmoitus 10 päivän kuluessa tavaroiden luovutuksesta. Jos tavarat tullataan manuaalisesti, täydentävä ilmoitus on tehtävä seitsemän päivän kuluessa tavaroiden luovutuksesta.

Jos tulli-ilmoituksella on ilmoitettu tullikohtelu 100 ja tullijärjestelmäksi 1011, niin tuontierää ei ole haettu kiintiöön, jolloin 25 prosentin lisätulli tulee kannettavaksi. Teknisistä syistä lisätulli voi tulla kannettavaksi myöhemmin.

Terästuotteiden suojatoimenpiteet voi tarkastaa Taric-palvelusta.

Lopulliset suojatoimenpiteet kolmansien maiden terästuotteille voimaan 2.2.2019. Samalla ennakkotarkkailu keskeytetään useilta teräsnimikkeiltä, tiedote 1.2.2019

Lisätietoa: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet