Ilmoitusjärjestelmät muuttuvat vaiheittain
Lainsäädäntö uudistuu

5.12.2016 11.02
Tiedote

Uudistunutta EU:n tullilainsäädäntöä alettiin soveltaa 1.5.2016 alkaen. Tämä merkitsee muutoksia tullimenettelyihin ja toimintatapoihin sekä lupiin ja vakuuksiin.

Tullilainsäädäntö uudistui

Unionin tullikoodeksia (UTK) sovelletaan 1.5.2016 alkaen. Unionin tullikoodeksin soveltamiseen tarvittavat alemmanasteiset säännökset, täytäntöönpanoasetus (TA) ja delegoitu asetus DA) julkaistiin joulukuussa 2015 ja siirtymäsäädös maaliskuussa 2016.

Toukokuun alussa 2016 voimaan astunut lainsäädäntö merkitsi muutoksia tullimenettelyihin ja toimintatapoihin sekä lupiin ja vakuuksiin. Lainsäädännön edellyttämiä uusia toimintatapoja ja tulli-ilmoitusjärjestelmiä ei sovelleta täysin vielä 1.5.2016 alkaen.  Ilmoitusjärjestelmät uusiutuvat aikaisintaan vuodesta 2018 alkaen, huhtikuussa 2016 julkaistun EU:n työohjelman mukaisessa aikataulussa.

Suomen tulli toteuttaa lainsäädännön edellyttämän sähköisen toimintaympäristön EU:n työohjelman mukaisilla tietojärjestelmämuutoksilla ja aikataulussa vuoteen 2020 mennessä.

Tulli tiedottaa lainsäädännön edellyttämistä muutoksista internetsivuillaan.  

Lisätietoja antaa Veijo Alatalo. Sähköposti on muotoa [email protected]

Asiakastiedotteet