Lainsäädäntö muuttuu – ennakkotietoa yrityksille, jotka tuovat EU:n ulkopuolelta kasvinterveyslainsäädännön tai EU:n tehovalvonnan piiriin kuuluvia tuotteita

28.5.2019 7.59
Tiedote

Elintarviketurvallisuuteen ja kasvinterveyteen liittyvää uutta valvonta-asetusta (EU) 2017/625 sovelletaan 14.12.2019 alkaen. Se aiheuttaa muutoksia kasvinterveyslainsäädännön ja EU:n tehovalvonnan piiriin kuuluvien tuotteiden maahantuonnin ja fyysisten tarkastusten menettelyihin.

Tämä ennakkotiedote koskee EU:n tehovalvonnan piiriin kuuluvia elintarvikkeita ja elintarvikekontakti-materiaaleja sekä kasvinterveyslainsäädännön piiriin kuuluvia tuoreita vihanneksia, hedelmiä ja marjoja. Näitä tuotteita voi jatkossa tuoda vain tiettyjen, näille tuoteryhmille hyväksyttyjen rajatarkastusasemien (BCP) kautta. Suunnitelman mukaan näiden tuotteiden rajatarkastusasemat Suomessa olisivat Helsinki-Vantaan lentoasemalla, Vuosaaren satamassa ja Vaalimaalla. Lähetysten asiakirjatarkastuksen tekee rajatarkastusaseman toimivaltainen viranomainen.

Tuotteiden fyysiset tarkastukset (tunnistustarkastus, kasvinterveystarkastus ja näytteenotto) täytyy tehdä joko hyväksytyllä rajatarkastusasemalla (BCP) tai ennakkoon hyväksytyssä muussa valvontapisteessä (CP). Muu valvontapiste voi olla joko tuojayrityksen tai huolitsijan varasto, joka täyttää valvonta-asetuksen ja sen nojalla säädettyjen täytäntöönpanosäädösten vaatimukset. Lisäksi valvontapisteen on täytettävä EU:n yleisen elintarvikehygienia-asetuksen 852/2004 vaatimukset ja paikasta on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus.

Yrityksen tai huolitsijan on itse haettava etukäteen varastolleen muun valvontapisteen (CP) asemaa. Valvontapiste hyväksytään myöhemmin ilmoitettavan menettelyn mukaisesti.

Valvontapisteen vaatimukset

Tilat

  • katettu lastausalue
  • tarkastusta varten nimetty huone tai alue, jossa kylmä ja kuuma juokseva vesi sekä tilat käsien pesemistä ja kuivaamista varten (ei koske kasvinterveyslainsäädännön alaisia tarkastuksia)
  • pääsy WC-tiloihin, joissa mahdollisuus käsien pesuun ja kuivaamiseen
  • lämpötilasäädellyt varasto-olosuhteet varastoitavien tuotteiden vaatimusten mukaan
  • tarkastusta varten nimetyssä huoneessa helposti puhdistettavat ja desinfioitavat seinät, katto ja lattia sekä riittävä viemäröinti ja valaistus
  • tarkastusta varten nimetyt tilat helposti puhdistettavissa sekä niissä riittävä viemäröinti ja valaistus

 Varusteet 

  • mahdollisuus punnita lähetys
  • välineet lähetyksen purkamiseen, avaamiseen ja tutkimiseen
  • välineet ja ohjeistus tilojen puhdistukseen ja desinfiointiin tai sopimus ulkopuolisen toimijan käytöstä puhdistuksessa ja desinfioinnissa
  • helposti puhdistettava ja desinfioitava pöytä

Tullin näytteenottajat tuovat mukanaan muut asetuksessa mainitut tarkastus-, sinetöinti- ja näytteenottovälineet.

Jos tuote-erä todetaan kasvinterveystarkastuksessa määräystenvastaiseksi, se pitää pystyä siirtämään muista lähetyksistä erilleen ns. karanteenitilaan.

Tuonti-ilmoitus TRACES-järjestelmään

Uuden valvonta-asetuksen mukaan valvonnan piiriin kuuluvien tuotteiden maahantuonnista on jatkossa annettava erillinen sähköinen tuonti-ilmoitus TRACES-järjestelmään.

Tulli ohjeistaa toimijoita myöhemmin tarkemmin muun valvontapisteen aseman hakemisesta ja hyväksymismenettelyistä sekä TRACES-järjestelmän käyttöön siirtymisestä.

Muutoksia myös luomutuotteiden maahantuontiin

Yrityksille ennakkotietona, että uuden luomuasetuksen 848/2018 myötä luomutuotteita voi 1.1.2021 alkaen tuoda EU:n ulkopuolelta vain näille tuotteille hyväksyttyjen rajatarkastusasemien kautta. Selvitystyö luomutuotteille nimettävistä rajatarkastusasemista on parhaillaan käynnissä.

Lisätietoja: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Tullilaboratorion tiedotteet