Kontantbetalningar till Skatteförvaltningen och Trafiksäkerhetsverket på Danske Bank fr.o.m. 1.1.2017

30.12.2016 15.04
Tiedote

Från och med början av 2017 tar Tullen inte längre emot kontantbetalningar av Skatte-förvaltningens och Trafiksäkerhetsverkets skatter och avgifter. I fortsättningen kan dessa betalningar göras utan serviceavgift på Danske Banks kontor.

Se var närmaste Danske Banks kontor finns: http://danskebank.fi/sv-fi/OmBanken/Kontakt/Privat/Pages/ValjKontor.aspx. Danske banks kontorsökning fungerar endast på finska. Sök kontor med det finska ortsnamnet.

Kontantbetalningar av de skatter och avgifter som uppbärs av Tullen tas emot utan serviceavgift på de tullkontor som erbjuder kundservice.  När Tullens skatter och avgifter betalas kontant på banken debiteras serviceavgift.

Mera information: tullineuvonta(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet