Komissio tutkii polkumyynnin tai tukien vastaisten toimenpiteiden sekä suojatoimenpiteiden yhteisvaikutuksia tiettyihin terästuotteisiin. Yritykset voivat kommentoida asiaa komissiolle.

2.5.2019 11.01
Tiedote

Komissio otti 1.2.2019 käyttöön tiettyjä terästuotteita koskevia suojatoimenpiteitä kolmen vuoden ajaksi. Suojatoimenpiteet ovat muodoltaan tiettyinä ajanjaksoina sovellettavia tariffikiintiöitä, joiden ylittävältä osalta on maksettava 25 prosentin suojatullia.

Joihinkin näihin terästuoteluokkiin sovelletaan tällä hetkellä myös polkumyynnin tai tukien vastaisia toimenpiteitä. Kun suojatoimenpiteiden nojalla vahvistetut tariffikiintiöt on näissä tuoteluokissa käytetty loppuun, samanlaisesta tuonnista olisi näin ollen maksettava sekä suojatulli että polkumyynti- tai tasoitustulli.

Komissio katsoo, että voi olla aiheellista muuttaa nykyisiä polkumyynnin ja tukien vastaisia toimenpiteitä sinä ajanjaksona, jona voidaan soveltaa sekä polkumyynnin tai tukien vastaisia toimenpiteitä että suojatulleja. Näin vältetään vahingon kaksinkertainen korjaus.

EU:n virallisen lehden numerossa C 146, joka julkaistiin 26.4.2019 kerrotaan asian taustaa. Kaikki yritykset, joita asia koskee, voivat kommentoida suunnitelmaa komissiolle 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisusta EUVL:ssä.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska se on ainoa tapa vaikuttaa asiaan.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet