Komissio on peruuttanut yhden yrityksen polkumyynti- ja tasoitustullien hintasitoumuksen koskien aurinkosähkömoduuleja ja niiden kennoja Kiinasta

21.9.2017 10.21
Tiedote

Asetus tulee voimaan 21.9.2017, ja se on julkaistu EU:n virallisen lehden numerossa L 241, 20.9.2017. Tarkista, tilaako yrityksesi tavaraa tältä myyjältä.

Yritysten, jotka tuovat aurinkosähkömoduuleja ja niiden kennoja Kiinasta (CN-koodi ex 8541 40 90) hyväksytyn hintasitoumuksen antaneilta myyjiltä, ei ole tarvinnut maksaa polkumyynti- ja tasoitustullia. Komissio on nyt peruuttanut yhden yrityksen hintasitoumuksen (asetuksen 1 artikla) ja mitätöinyt tämän yrityksen sitoumuslaskut (asetuksen liite I). Näitä tuonteja vastaavat polkumyynti- ja tasoitustullit tullaan kantamaan taannehtivasti. Tämän myyjän tuotteista on myös jatkossa maksettava polkumyynti- ja tasoitustullia.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet