Kiinasta peräisin olevien polkupyörän oleellisten osien vapauttaminen polkumyyntitullista soveltamalla tietyn käyttötarkoituksen menettelyä

13.7.2017 12.52
Tiedote

Toimija saa vapautuksen polkumyyntitullista, jos hän tuo tai hänelle toimitetaan Kiinasta peräisin olevia tiettyjä oleellisia polkupyörän osia enintään 299 kappaletta yhden kalenterikuukauden aikana, sillä edellytyksellä, että hän ilmoittaa osat tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn.

Polkupyörän oleellisten osien nimikkeet on määritelty neuvoston asetuksen (EY) N:o 71/97 1 artiklassa, nimikkeet on päivitetty vastaamaan tämän päivän tilannetta.

Polkumyyntitullista vapautumisen edellytykset

Tietyn käyttötarkoituksen menettelyn soveltaminen edellyttää tulliviranomaisen lupaa. Luvan voi hakea etukäteen Tullin lupakeskukselta (tavanomainen lupa) tai antaa luvan myöntämiseksi tarvittavat lisätiedot tulli-ilmoituksella, joka koskee tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamista tietyn käyttötarkoituksen menettelyssä (tulli-ilmoituksella haettava lupa).

Tietyn käyttötarkoituksen menettelyn soveltaminen vaatii myös vakuuden asettamista. Vakuus vaaditaan sekä tullivelalle, joka syntyy, kun tavarat luovutetaan vapaaseen liikkeeseen, että tietyn käyttötarkoituksen menettelyn perusteella kantamatta jääneille tuontitulleille (sisältää myös polkumyyntitullit).

Lisää tietoa aiheesta sivulla:

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet