Kiinasta peräisin olevien alumiinisten säteilylämmittimien lopullisen polkumyyntitullin kantaminen jatkuu 16.1.2019

15.1.2019 13.39
Tiedote

Kiinasta peräisin olevien alumiinisten säteilylämmittimien, elementtien ja osaryhmien, esim.  Taric-koodi 7615101010, 10.11.2012 voimaan tulleen lopullisen polkumyyntitullin kantamista jatketaan. Lisätietoa on EU:n virallisen lehden numerossa L 12, 15.1.2019.

Asetuksessa mainituille yrityksille määritetyn yksilöllisen polkumyyntitullin soveltaminen edellyttää asetuksen liitteessä II esitetyt vaatimukset täyttävän pätevän kauppalaskun esittämistä.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet