Kiinasta peräisin olevat rauta- ja teräsputket, esim. nimike ex 73041910, yrityksen Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd:n tuottaman tuotteen lopulliset polkumyyntitullit peruutetaan tai palautetaan

14.2.2019 11.50
Tiedote

EU:n virallisen lehden numerossa L 42, 13.2.2019 mainittujen Kiinasta peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen saumattomien putkien, esim. nimike ex 73041910, yrityksen Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd:n  polkumyyntitullit peruutetaan tai palautetaan. Tarkista, vaikuttaako muutos yritykseesi.

Mikäli kysymyksessä on asetuksessa määritelty tuote, jonka tuottajana on yritys Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd, tuoja voi hakea polkumyyntitulleja takaisin Tullin oikaisusta kolmen vuoden kuluessa tullivelan tiedoksiantopäivästä. Oikaisuvaatimus on lähetettävä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)tulli.fi tai postitse osoitteeseen Tulli/Tuonnin oikaisuhakemukset, PL 512, 00101 Helsinki. Oikaisuhakemuksen käsittelyaika on noin kolme kuukautta.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet