Kiinasta peräisin oleva polyesterilanka ex 5402 20 00, voimassa oleva polkumyyntitulli, tuotekatetta supistettu taannehtivasti

4.7.2017 11.49
Tiedote

Lopullisen polkumyyntitullin alaisen Kiinasta peräisin olevan erikoislujan polyesterilangan määritelmää eli tuotekatetta on supistettu taannehtivasti.

Tullia kannetaan Taric-koodiin 5402 20 00 10 kuuluvasta langasta. Asetus on julkaistu EU:n virallisen lehden numerossa L 167, 30.6.2017 (s. 31-36).

Yritykset, jotka ovat tuoneet polkumyyntitullin ulkopuolelle taannehtivasti jätettyä lankaa, voivat hakea kannetut polkumyyntitullit takaisin määräajan rajoissa.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet