Kiinalaisten rauta- ja teräsputkien lopullinen polkumyyntitulli voimaan 13.5.2017

18.5.2017 13.06
Tiedote

Yritysten, jotka tuovat saumattomia rauta- ja teräsputkia Kiinasta, pitää maksaa lopullista polkumyyntitullia 13.5.2017 lähtien.

Yritysten, jotka tuovat saumattomia rauta- ja teräsputkia Kiinasta, pitää maksaa lopullista polkumyyntitullia 13.5.2017 lähtien. Tavara luokitellaan CN-koodeihin 7304 19 90, ex 7304 29 90, 7304 39 98 ja 7304 59 99 (Taric-koodi 7304 29 90 90). Polkumyyntitullin suuruus löytyy EU:n virallisen lehden numerosta L 121, 12.5.2017. Polkumyyntitulli on myyjäkohtainen ja se on voimassa viisi vuotta.

Yrityksen tulee maksaa tässä vaiheessa polkumyyntitullit myös väliaikaisen polkumyyntitullin aikana tuomistaan tavaroista. Käytännössä tämä hoituu niin, että Tulli vapauttaa asetetut vakuudet ja lähettää asiakkaalle vastaavan, enintään lopullisen polkumyyntitullin suuruisen jälkikantopäätöksen.

Lisätietoja:

Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet