Kiinalaisen alumiinifolion polkumyyntitoimenpiteisiin muutoksia 18.2.2017 – tarkista, vaikuttavatko muutokset yritykseesi!

5.12.2017 11.39
Tiedote

EU:n virallisen lehden numerossa L 316, 1.12.2017 on ilmoitettu alumiinifolion (CN-koodi ex 7607 11 19) polkumyyntitoimenpiteiden muutoksista. Muutokset tulevat voimaan taannehtivasti 18.2.2017 alkaen.

Aiemmin vapautuksien soveltaminen edellytti, että yritykset esittävät tuonnissa tulliviranomaisille pätevän kauppalaskun. Komissio on todennut, että vaatimus on kohtuuton, koska sen vuoksi polkumyyntitullista vapautettujen yrityksien olisi muutettava tavanomaista liiketoimintaansa ja ryhdyttävä myymään alumiinifoliota suoraan unioniin. Komission 30.11.2017 antamassa asetuksessa tämä vaatimus on poistettu.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet