Intiasta peräisin oleva polyeteenitereftalaatti (PET) CN-koodi 3907 61 00, lopullisen tasoitustullin osittainen välivaiheen tarkastelu

6.7.2017 12.03
Tiedote

Intiasta peräisin oleva polyeteenitereftalaatin lopullisen tasoitustullin osittainen välivaiheen tarkastelu

Euroopan komissio on pannut vireille kaksi tasoitustoimenpiteitä koskevaa osittaista välivaiheen tarkastelua (tutkimusta). Niitä koskevat ilmoitukset ovat EU:n virallisessa lehdessä C 216, 6.7.2017. Tarkastelut rajoittuvat yrityksen  Dhunseri Petrochem Limited ja siihen etuyhteydessä olevien yritysten sekä yrityksen Reliance Industries Limited saamiin tukiin. Tutkimukset saatetaan päätökseen 15 kuukauden kuluessa ilmoitusten julkaisemisesta. Tutkimusten jälkeen Intiasta peräisin olevan tietynlaisen polyeteenitereftalaatin (PET), CN-koodi 3907 61 00, tasoitustullin määrä saattaa muuttua.

Jos haluat antaa kirjallisia huomautuksia tai tulla asiassa muutoin kuulluksi, katso ilmoituksista määräajat ja komission yhteystiedot.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet