FI SV

Ilma-aluksiin asennettavien tai niissä käytettävien tavaroiden tullisuspensio muuttuu 1.11.2018

1.11.2018 8.48
Tiedote

Neuvoston asetus (EY) N:o 1147/2002 tullisuspensiosta lentokelpoisuustodistuksen perusteella on kumottu ja korvattu neuvoston asetuksella (EU) 2018/581 ja komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/1517.

Uudistuksen tarkoituksena on saattaa lainsäädäntö vastaamaan teknistä ja lainsäädännöllistä kehitystä, esimerkiksi ottaa huomioon Euroopan lentoturvallisuusviraston EASA:n perustamisesta aiheutuneet muutokset EU:n ilmailualan lainsäädännössä, sekä korvata termi ”lentokelpoisuustodistus” termillä ”huolto- ja valmistustodistus”. Lisäksi tarkoituksena on yhdenmukaistaa erilaisia tulkintoja aiheuttaneita kieliversioita.

Uudistuksen tärkeimmät muutokset:

  • Täytäntöönpanoasetuksen liitteenä on nimikeluettelo tavaroista, joita suspensio koskee, sekä luettelo EASA 1 -lomaketta vastaavista hyväksyttävistä todistuksista.
  • Kauppalaskuun liitetty myyjän ilmoituslauseke ei enää kelpaa todistukseksi.
  • EASA 1 -lomakkeen voi esittää tullille myös sähköisesti.

Luovutettaessa tavaroita vapaaseen liikkeeseen pitää asiakirjakoodilla C119 ilmoittaa huolto- ja valmistustodistus tai todistuksen sijasta jokin muu viitenumero, jolla pystytään kirjanpidossa yhdistämään tuotteet ja huolto- ja valmistustodistus toisiinsa. Asiakirjan C119 lisäksi on käytettävä menettelykoodia 7EC tai 999.

Ilmoittajia pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että tästä lähtien myös yksivaiheinen ilmoittaminen on mahdollista.

Aiheesta lisää on asiakasohjeessa Ilma-aluksiin asennettavien tai niissä käytettävien tavaroiden tullisuspensio.

Uusia asetuksia aletaan soveltaa 1.11.2018.

Lisätietoja: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet