Asiakastiedote 8.11.2016
HS-nimikkeistön muutokset 1.1.2017

8.11.2016 15.33
Tiedote

Harmonoidun järjestelmän nimikkeistö (HS-nimikkeistö) on Maailman tullijärjestön (WCO) julkaisema kansainvälinen kauppatavaroiden tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmä. HS-nimikkeistöä uudistetaan 5-6 vuoden välein ja tämä on sen kuudes muutoskerta.

HS-nimikkeistön 1.1.2017 voimaan tulevista muutoksista on tehty kirjanen, joka sisältää tiedot nimikkeistön muutoksista, korrelaatiotaulukot 2017/2012 ja 2012/2017 lukuohjeineen sekä liitteet, joissa on erikseen listattu poistuvat alanimikkeet, uudet alanimikkeet sekä alanimikkeet, joiden koodinumero on pysynyt samana, mutta joiden tavarakate on muuttunut. Kirjanen on julkaistu Tullin internetsivuilla.

HS-nimikkeistön uusien ja muuttuneiden nimikkeiden sisällöstä on yksityiskohtaisempaa tietoa myös HS-nimikkeistön selityksissä. HS-selitykset sisältyvät Tullin käsikirjaan III (TKK III). Käsikirja päivitetään vuoden vaihteessa.

WCO tiedottaa HS-nimikkeistöstä sekä sen muutoksista internetsivuillaan.
>> Tietoa WCO:n julkaisemista HS-nimikkeistön käsikirjoista sekä HS-tietokannan käyttäjäoikeuksista

Euroopan unionin yhdistetty nimikkeistö (CN) ja Taric-nimikkeistö perustuvat HS-nimikkeistöön, joten HS-muutokset vaikuttavat niihin. Vuoden 2017 yhdistetty nimikkeistö on jo julkaistu Euroopan Unionin virallisessa lehdessä (EUVL L 294, 28.10. 2016) ja sitä sovelletaan 1.1.2017 lähtien. Vuosien 2016 ja 2017 CN-nimikkeistöjen välinen muunnosavain ja Taric-nimikkeistön korrelaatiotaulukot julkaistaan Tullin Internet-sivuilla tämän vuoden lopulla. Taric-nimikkeistön korrelaatiotaulukot ovat saatavilla myös EU:n komission internetsivuilla. (Valitse: Selaa kategorioita=> Taxation and Customs Union => Taric and Quota data and information => Kirjasto => Reference documents => Correlation tables => HS-CN-TARIC). 

Lisätietoja: Raili Mäntymaa ja Minna Nyberg, etunimi.sukunimi(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet