Helsingin sataman kautta maahan saapuvien eläinperäisten tuotteiden tulliselvitystä sujuvoitetaan 1.12.2017 lukien

17.11.2017 12.00
Tiedote

Eläinperäisten tuotteiden maahantuonnin tulliselvitystä ja eläinlääkinnälliseen rajatarkastukseen Hakuninmaan rajatarkastusasemalle ohjaamista sujuvoitetaan. Tuonti-ilmoituksen liiteasiakirjojen esittäminen paperisina saapumistullitoimipaikan asiointipisteessä Vuosaaren Tullissa ei enää ole sähköisten tulli-ilmoitusten osalta pakollista. SAD-lomakkeella annettujen tulli-ilmoitusten osalta toimintamallit säilyvät ennallaan ja kaikki liiteasiakirjat esitetään tulliselvityksen yhteydessä Tullin asiointipisteessä.

Eläinlääkinnälliseen rajatarkastukseen ohjaaminen

Sähköisen tuonti-ilmoituksen liitteet voit toimittaa Tullille lataamalla ne sanoman tai netti-ilmoituksen liitteeksi, tai toimittamalla ne sähköpostilla kun Tulli on niitä pyytänyt lisäselvityspyynnöllä. Nopeimman mahdollisen ilmoituskäsittelyn varmistat lataamalla liitteet jo heti ilmoituksen tekovaiheessa. Liitteinä on toimitettava ainakin terveystodistus, CVED-ilmoituksen tuloste sekä kauppalasku. Tullin Sähköinen palvelukeskus vahvistaa erälle ITU-siirtoluvan johon on merkitty määräaika saapumiselle Hakuninmaan rajatarkastusasemalle.

Passitusmenettelyyn asetettavien erien rajatarkastukseen ohjaaminen hoidetaan jatkossa vastaavasti Sähköisen palvelukeskuksen toimesta jos passitus tapahtuu valtuutetun lähettäjän passituksella. Asiointikäyntiä Vuosaaren satamassa ei tarvita vaan liiteasiakirjat toimitetaan Tullin pyynnöstä sähköpostilla.

Lisätietoja eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta löydät Tullin nettisivuilta Rajoituskäsikirjasta sekä Eviran nettisivuilta.

Kalastustuotteiden saalistodistusten toimittaminen

Kun tulli-ilmoitus on tehty sähköisesti, käyntiä Tullin asiointipisteessä ei enää tarvita asiakirjojen esittämisen vuoksi. Helsingin sataman kautta saapuvien ja eläinlääkinnälliseen rajatarkastukseen ohjattavien kalastustuote-erien alkuperäiset saalistodistukset voidaan jatkossa toimittaa Tullille postitse jälkikäteen. 

Lisätietoja kalastustuotteiden tuontirajoituksista löydät Tullin nettisivuilta Rajoituskäsikirjasta sekä ELY-keskuksen nettisivuilta.

Asiakastiedotteet