Asiakastiedote 4.11.2016
Feoga-viennit 6.11.2016 alkaen

4.11.2016 15.27
Tiedote

Uusia tuonti- ja vientitodistusjärjestelmiä sääteleviä asetuksia aletaan soveltaa 6.11.2016 lähtien.

Uudet vienti- ja tuontitodistusasetukset astuvat voimaan 6.11.2016

Asetukset ovat komission delegoitu asetus (EU) 2016/1237 ja täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1239. Delegoidussa todistusasetuksessa on mm. vahvistettu tapaukset, joissa vientitodistus on esitettävä ja tapaukset, joissa todistusta ei edellytetä, eikä myöskään myönnetä.

Täytäntöönpanoa koskeva todistusasetus velvoittaa todistuksenhakijan hankkimaan EORI-numeron, ennen kuin todistusta voidaan hakea Maaseutuvirastosta. Täytäntöönpanoasetuksessa on lisäksi säädökset mm. vakuudesta, todistusten voimassaoloajoista, poikkeamista, hyväksymismerkinnöistä, todistusten siirrosta, otteista, kaksoiskappaleista ja vientivelvollisuuden todistamisesta.

Uusien asetusten myötä viennissä tarvitaan vientitodistus entistä harvemmille tuotteille. Viennissä AGREX-vientitodistus vaaditaan jatkossa vain tietyille riisi- ja sokerialan nimikkeille. Esimerkiksi viljojen, kuten kauran, vehnän, ohran, ja rukiin vienti ei vaadi enää vientitodistuksen esittämistä. Lisäksi vientitodistus vaaditaan myös sellaisille unionin tavaroille, joille vientitodistus on edellytyksenä kiintiöön hyväksymiseksi.

Sama EORI-numero vientitodistuksella ja tulli-ilmoituksella

Todistusasetuksissa edellytetään, että tulli-ilmoitusten ja todistusten EORI-numeroiden tulee vastata toisiaan. Jos edustaja tekee tulli-ilmoituksen todistuksenhaltijan tai todistuksen siirronsaajan puolesta, vienti-ilmoituksella tulee olla todistuksenhaltijan tai siirronsaajan EORI-numero.

Vanhat Feogaa koskevat asiakasohjeet poistuvat Tullin nettisivuilta

Tulli on poistanut nettisivuiltaan kaikki entiset Feoga-vientejä koskevat menettelyohjeet. Nyt julkaisuun tulee yksi vientivelvoitevientejä koskeva menettelyohje ja sen liitteenä koodisto. Ohjeen liitteenä on koodisto, jossa on listattu vientivelvoite-vienneissä käytettäviä erityismaininnan koodeja. Muut ohjeet päivitetään myöhemmin.

Lisätiedot: yritysneuvonta.vienti(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet