Euroopan komissio ilmoitti Covid-19 -epidemian vaikutuksista polkumyynnin ja tukien vastaisiin tutkimuksiin. Nyt voit esittää sille huomautuksia toimintatavasta.

18.3.2020 14.10
Tiedote

Covid-19:n leviämisen uhkan vuoksi sovellettavat turvatoimenpiteet saattavat vaikuttaa kaupan suojatoimitutkimusten kahteen osa-alueeseen eli

1) paikalla tehtäviin tarkastuksiin ja

2) määräaikoihin, joiden kuluessa asianomaisten osapuolten on vastattava komission tietopyyntöihin.

Sen vuoksi Euroopan komissio ilmoitti nyt pidentävänsä määräaikoja. Se ei enää matkusta alueille, joihin virus vaikuttaa vaan perustaa tutkimuksensa asiakirja-aineiston tietoihin. Asianomaiset osapuolet voivat esittää komissiolle huomautuksia toimintatavasta. Ilmoitus julkaistiin 16.3.2020 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 86. Huomautukset on toimitettava komissiolle 10 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Jos asia koskee yritystäsi, on tärkeää toimia määräajassa, koska tämä on ainoa tapa vaikuttaa asiaan.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Korona Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet