Asiakastiedote 19.4.2016
EUn tullilainsäädännön uudistuksen vaikutukset Ahvenanmaan verorajan ylittävään kaupankäyntiin

19.4.2016 13.40
Tiedote

EU:n uudistunutta tullilainsäädäntöä aletaan soveltaa 1.5.2016. Ahvenanmaa on osa EU:n tullialuetta, mutta ns. veroraja erottaa Ahvenanmaan ja muut unionin erityiset veroalueet EU:n arvonlisä- ja valmisteveroalueesta.

Verorajan yli toimitettavasta tavarasta on annettava tullilainsäädännön mukaisia tulli-ilmoituksia ja noudatetaan samoja säännöksiä, joita noudatetaan tullaamattomien ei-unionitavaroiden osalta.

Ahvenanmaan ja manner-Suomen välisessä tuonti- ja vientikaupassa voidaan käyttää tulli-ilmoituksena kauppalaskua tai kuljetusasiakirjaa. Asiakirja toimii samalla sekä vienti- että tuonti-ilmoituksena. Tullin rekisteröidyt veroraja-asiakkaat toimittavat tulli-ilmoituksen jättämällä kauppalaskun tai kuljetusasiakirjan Maarianhaminan tullille joko ennakolta sähköpostilla  (ATP_Fraktsedlar(at)tulli.fi) tai viimeistään tavaroiden ylittäessä verorajan. Rekisteröidyn veroraja-asiakkaan antama kauppalasku tai rahtikirja, johon on merkitty yrityksen verorajanumero, hyväksytään tulli-ilmoituksena automaattisesti ja tavarat voidaan toimittaa suoraan vastaanottajalle tai toimijan omiin tiloihin. Rekisteröity veroraja-asiakas antaa Tullille kalenterikuukaudelta lähetyskohtaiset veroilmoitukset ja yhteenvetoilmoituksen, jonka perusteella maahantuonnin arvonlisävero maksetaan. Tämä rekisteröidyn veroraja-asiakkaan menettely säilyy 1.5.2016 jälkeenkin ennallaan.

Jos yrityksenne yritys tuo tai vie tavaraa manner-Suomen ja Ahvenanmaan välillä, mutta ei ole vielä Tullin rekisteröitynyt veroraja-asiakas, Tulli kehottaa yritystänne rekisteröitymään veroraja-asiakkaaksi, jotta sujuva tavaran kuljetus verorajan ylityksen jälkeen omiin varastotiloihin voidaan varmistaa 1.5.2016 jälkeenkin.

Jos yritys tuo Ahvenanmaalle tavaraa manner-Suomesta käteisasiakkaana, eikä siis ole rekisteröitynyt veroraja-asiakkaaksi, yritys voi antaa edelleen kauppalaskun tai kuljetusasiakirjan tuonti-ilmoituksena Maarianhaminan tulliin sen palveluaikoina. Jos tavarasta ei voida antaa tuonti-ilmoitukseksi hyväksyttävää asiakirjaa Tullille tavaroiden saapuessa, tavara on 1.5.2016 alkaen siirrettävä sen saavuttua Tullin hyväksymään väliaikaiseen varastoon. Tavaraa ei voi enää kuljettaa omiin tiloihin ja tehdä tulli-ilmoitusta seuraavana arkipäivänä.

Vaatimus siitä, että tavarasta on annettava heti sen saavuttua tulli-ilmoitus tai siirrettävä se väliaikaiseen varastointiin, koskee myös kaikista muista EU-maista kuten esimerkiksi Virosta tai Ruotsista suoraan Ahvenanmaalle tuotavia tavaroita. Sama vaatimus on aina koskenut EU:n ulkopuolisista maista suoraan Ahvenanmaalle tuotavaa tavaraa. Tarkempia tietoja väliaikaisesta varastoinnista verorajan yli käytävässä kaupassa on varastoinnin asiakasohjeessa 15. 

Unionitavaran siirroissa ei tarvitse käyttää passitusmenettelyä, jos kyse on siirroista Ahvenanmaan ja manner-Suomen välillä, tai jos kyse on suorasta siirrosta Ahvenanmaan ja toisen EU-maan kuten esimerkiksi Ruotsin tai Viron välillä. Ahvenanmaalta voidaan siis 1.5.2016 alkaen lähettää unionitavaraa suoraan Ruotsiin tai Viroon vienti-ilmoituksen turvin, ilman unionin sisäistä T2F-passitusilmoitusta. Jos unionitavaraa kuljetetaan verorajan yli kauemmas EU:hun, kuin ensimmäiseen erityisen veroalueen ulkopuoliseen jäsenvaltioon, on unionitavaralle käytettävä T2F-passitusta.  Esimerkiksi Ahvenanmaalta Ruotsin tai manner-Suomen kautta Saksaan vietävästä tavarasta on siis annettava vienti-ilmoituksen lisäksi T2F passitusilmoitus. Tullaamaton tavara siirretään aina pääsääntöisesti ulkoisella passituksella T1. Tarkempia tietoja passittamisesta on passituksen asiakasohjeessa 27, verorajapassitukset.

Ahvenanmaan ja manner-Suomen/toisen EU-maan välisessä tuonti- ja vientikaupassa on huomattava, että jos verorajan ylittävä tavara haluttaisiin asettaa Ahvenanmaalla johonkin erityismenettelyyn kuten esimerkiksi tullivarastoinnin, täysin tuontitullittoman väliaikaisen maahantuonnin tai sisäisen tai ulkoisen jalostuksen menettelyyn, siitä on annettava samanlainen tuonti-ilmoitus, joka annettaisiin tullaamattomasta tavarasta. Ilmoituksena ei voida käyttää kauppalaskua tai kuljetusasiakirjaa. 

Lisätietoja Maarianhaminan tullista; osoitteemme ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet