Asiakastiedote 14.3.2016
EU:n uusi tullilainsäädäntö aiheuttaa muutoksia myös Tullin hallinnoimissa vakuuksissa

14.3.2016 12.09
Tiedote

EU:n uusi tullilainsäädäntö astuu voimaan 1.5.2016. Se aiheuttaa muutoksia myös Tullin hallinnoimissa vakuuksissa.

Pääasiallisia muutoksia nykyiseen ovat mm.

  • EU-laajuisen vakuuden mahdollisuus myös muissa menettelyissä kuin passituksessa
  • passituksen nykyisten vakuusluokkien soveltaminen kaikissa erityismenettelyissä ja väliaikaisessa varastoinnissa 
  • AEOC -vaatimusten soveltaminen vakuusalennuksissa sekä
  • kaikki yleisvakuustarpeet kattavan yleisvakuusluvan käyttöönotto.

EU-laajuinen vakuus on mahdollista jatkossa antaa kaikkiin tullimenettelyihin ja väliaikaiseen varastointiin. Esimerkiksi Suomeen annettua vakuutta voidaan käyttää yhdessä tai useammassa jäsenmaassa riippuen siitä, mitkä jäsenmaat kattavaksi yleisvakuuslupa on haettu ja myönnetty.

Arvonlisäverovakuuksista luovutaan pääsääntöisesti, ellei lainsäädäntö tai toinen jäsenvaltio sitä edellytä. Muiden kansallisten vakuuksien (valmistevero, autovero ja merenkulkumaksut) vakuusluokkia on myös muutettu vastaamaan uusia tullauksen vakuusluokkia

1.5.2016 jälkeen kaikilla toimijoilla, jotka käyttävät joko EU-laajuista tai kansallista yleisvakuutta tulee olla ns. yleisvakuuslupa. Se kattaa kaikki menettelyt, jotka vaativat yleisvakuuden. Jos yrityksellä on maahantuontia ja yritys haluaa saada tullivelan alaiset tavarat haltuunsa jo ennen tullivelan maksamista, on yrityksen haettava myös maksunlykkäyslupaa. Nämä luvat korvaavat mm. nykyiset passitusyleisvakuusluvan sekä rekisteröidyn luottoasiakkaan luvan, johon on automaattisesti kuulunut maksunlykkäys. Muihin menettelyihin on haettava, yleisvakuusluvan lisäksi, myös menettelykohtainen lupa. 

Ennen 1.5.2016 rekisteröityjen luottoasiakkaiden ei tarvitse ryhtyä toimenpiteisiin lupien ja vakuuksien uusimiseksi. Tulli uusii luvat viranomaisaloitteisesti ja on yhteydessä toimijoihin siirtymäaikana (tällä tietoa 30.4.2019 saakka).

Lisätietoa vakuuksista löydät Tullin internetsivuilta
> Sähköinen asiointi > Lainsäädäntö uudistuu > Vakuudet.

Asiakastiedotteet