EU:n lainsäädäntöprosessi läpinäkyvämmäksi

11.8.2017 10.10
Tiedote

Komissio haluaa parantaa EU:n lainsäädäntöprosessin läpinäkyvyyttä ja ottaa päätöksentekoon ja lainsäädäntötyöhön yhä enemmän mukaan niitä tahoja, joihin toimien vaikutukset kohdistuvat.

Tavoitteena on lisätä avoimuutta, kuulla kansalaisia ja sidosryhmiä sekä ottaa heidän mielipiteensä huomioon. Kansalaiset ja sidosryhmät voivat osallistua päätöksenteko- ja lainsäädäntöprosessin kaikkiin vaiheisiin.

Komissiolla on käytössä Better Regulation -portaali, jonka kautta voi seurata kaikkea tulevaa lainsäädäntöä, ja josta löytyy kattavasti tietoa käsittelyssä olevista aiheista. Portaali tarjoaa kommentointimahdollisuuden kaikille asiasta kiinnostuneille. Portaalin kautta on mahdollista seurata asetusten käsittelyn etenemistä, ja sieltä voi myös halutessaan tilata ilmoitukset itseään kiinnostavista uusista aloitteista.

Asiakastiedotteet