Etelä-Afrikasta peräisin olevien terästuotteiden väliaikaisiin suojatoimenpiteisiin on tullut muutoksia takautuvasti – tarkista, vaikuttavatko muutokset yritykseesi!

16.11.2018 15.39
Tiedote

EU:n virallisen lehden numerossa L 286, 14.11.2018 on muutettu terästuotteiden väliaikaisia suojatoimenpiteitä, jotka otettiin käyttöön 19.7.2018 komission asetuksella 2018/1013. Asetuksella otettiin käyttöön 25 prosentin lisätulli ja teräskiintiö.

Väliaikaisia suojatoimenpiteitä on sovellettu eteläafrikkalaiseen teräkseen kahdessa tuoteluokassa: ruostumattomasta teräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat (tuoteluokka 8) ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt ja nauhat (tuoteluokka 9). Tuonti Etelä-Afrikasta jätetään väliaikaisten suojatoimenpiteiden ulkopuolelle toimenpiteiden voimaantulosta alkaen taannehtivasti.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Polkumyynti- ja tasoitustullitiedotteet