Ennakkotarkkailu kolmansista maista tuotaville alumiinituotteille

27.4.2018 12.52
Tiedote

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) nro 2018/640 otetaan käyttöön ennakkotarkkailu kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen alumiinituotteiden tuonnissa. Asetus julkaistiin 26.4.2018 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 106 ja se tulee voimaan 27.4.2018.

Ennakkotarkkailu koskee seuraavien tuotteiden tuontia:

7601
7604
7605
7606
7607
7608
7609
7616 99

Edellä mainittujen tuotteiden luovutus vapaaseen liikkeeseen edellyttää jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten (Suomessa Tulli) antaman tarkkailuasiakirjan esittämistä 12.5.2018 alkaen.

Asetus koskee nettopainoltaan yli 2 500 kg:n tuontia. Norjasta, Islannista ja Liechtensteinista peräisin olevat tuotteet jäävät soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkkailuasiakirjan hakeminen

Tarkkailuasiakirjaa haetaan lomakkeella 654A.

Hakemuksen liitteeksi tulee liittää jäljennös kauppalaskusta tai tilausvahvistuksesta.

Tuojan on myös pyynnöstä esitettävä tuottaja-alumiinitehtaan antama tuotantotodistus esim. sellaisissa tapauksissa, joissa tavaroita ei osteta suoraan tuottajamaasta.

Tarkkailuasiakirjahakemus toimitetaan liitteineen allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen ennakkotarkkailu(at)tulli.fi tai postitse osoitteella Tulli, PL 512, 00101 Helsinki.

Tarkkailuasiakirja on voimassa kaikkialla unionissa. Sen voimassaoloaika on neljä kuukautta. Käyttämätön tai osittain käytetty tarkkailuasiakirja voidaan uusia samaksi ajaksi.

Tulli-ilmoitussanomalla on ilmoitettava asiakirjakoodilla I004 tarkkailuasiakirjan numero ja päiväys.

Lisätietoja:
Tullineuvonta, p. 0295 5202
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet